Ostatnio dodane

PKO BP - Kredyt dla firm

Kredyt dla firm 

Pożyczka dostępna dla firm. Pieniądzę otrzymasz nawet w jeden dzień. Wysoka kwota pożyczki do 500 tysięcy złotych. 

 Korzyści

 • na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą 
 • długi okres kredytowania do 60 miesięcy
 • dogodna forma spłaty kapitału - raty równe albo annuitetowe
 • minimum formalności - brak biznes planu i prognoz finansowych
 • możliwość przeznaczenia środków na spłatę kredytów i pożyczek, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w innych instytucjach finansowych
 • możliwość udzielenia bez zabezpieczeń rzeczowych (dla przedsiębiorców prowadzących działalność minimum 18 miesięcy)
 • brak konieczności przedstawienia faktur rozliczeniowych

Szczegóły oferty

 • pożyczka wypłacana jest jednorazowo albo w traszach
 • minimalna kwota pożyczki to 5000 zł 
 • pożyczka przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

 • dokumenty stwierdzające status prawny, uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, upoważniające osoby podpisujące wniosek o pożyczkę do składania aktów woli
 • informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela - składają osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, wspólnicy spółek jawnych, cywilnych lub partnerskich (wg wzoru określonego przez PKO Bank Polski)
 • sprawozdania finansowe lub inne dokumenty źródłowe określone przez PKO Bank Polski
 • analityczne sprawozdania finansowe (wg wzoru określonego przez PKO Bank Polski)
 • opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę lub ewentualnego poręczyciela dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych przez wnioskodawcę i ewentualnego poręczyciela
 • zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS
 • dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności gospodarczej
 • dokumenty dotyczące propozycji zabezpieczenia pożyczki
 • inne dokumenty wymagane przez PKO Bank Polski.

Oprocentowanie i opłaty 

Na oprocentowanie składa się: 

 • stawka referencyjna - dla waluty polskiej WIBOR 3M
 • stała marża banku - jej wysokość jest uzależniona od wyniku oceny zdolności kredytowej.
 • szczegółowa tabela opłat: tutaj

 >>> Wyślij skrócony formularz <<<