Ostatnio dodane

Getin Online konto Tanie Zakupy

Konto Tanie Zakupy

Konto Tanie Zakupy Getin Online oferuje dla Twojego klienta przede wszystkim 10% zwrotu za paliwo, za zakupy w Biedronce i wielu innych supermarketach oraz 0 z艂 za otwarcie konta.

Warunki promocji

 • w promocji bierze udzia艂 ka偶da osoba fizyczna, która nie jest i nie by艂a posiadaczem lub wspó艂posiadaczem Rachunku lub innego rachunku oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowego z oferty Getin Bank od 1 czerwca 2013 r.
 • nale偶y zawrze膰 z Bankiem umowe rachunki i umow臋 o kart臋 debetow膮 (oraz umow臋 o prakiet produktów bankowych, w przypadku, gdy idziemy zawrze膰 j膮 w placówce banku)
 • warunkiem uczestnictwa jest: comiesi臋czne rozliczenie transakcji bezgotówkowych kartami wydanymi do rachunku lub za pomoc膮 aplikacji Ikasa na 艂膮czn膮 kwot臋 minimum 300 z艂 (bank bierze pod uwag臋 transakcje dokonane w danym miesi膮cu)
 • comiesi臋czne dokonanie wp艂ywów na rachunek z tytu艂u Wynagrodzenia w wysoko艣ci nie ni偶szej ni偶 1000z艂, przy czym wp艂ywy powinny nast膮pi膰 z rachunków prowadzonych w innych oddzia艂ach ni偶 Getin Bank b膮d藕 rachunku firmowego Getin Banku
 • nale偶y zawrze膰 umow臋 na 24 miesi膮ce od dnia przyst膮pienia do Promocji

Nagroda

 • po spe艂nieniu wy偶ej opisanych warunków mamy prawo do otrzymania nagrody
 • po podpisaniu umowy rachunku mamy 12 miesi臋cy na to by móc korzysta膰 z tej promocji
 • Nagrod膮 premiow膮 w Promocji jest kwota 10% warto艣ci operacji bezgotówkowych dokonanych z u偶yciem Karty w punktach handlowo–us艂ugowych oraz warto艣ci transakcji p艂atniczych zainicjowanych przez Uczestnika przy u偶yciu aplikacji iKasa
 • Nagrody premiowej wyp艂aconej na Rachunek za ka偶dy miesi膮c Promocji nie mo偶e przekroczy膰 kwoty 40 z艂, a 艂膮czna warto艣膰 Nagrody premiowej nie mo偶e przekroczy膰 300 z艂 (limit nagrody)
 • Nagroda premiowa za ka偶dy miesi膮c kalendarzowy jest obliczana i wyp艂acana przez Organizatora na Rachunek w terminie do 10 dnia kalendarzowego nast臋pnego miesi膮ca, pod warunkiem 偶e przed dniem wyp艂acenia Nagrody premiowej Rachunek nie zostanie zamkni臋ty lub zmieniony na rachunek innego typu lub umowa na podstawie, którego jest prowadzony nie zosta艂a rozwi膮zana lub wypowiedziana
 • W przypadku rozwi膮zania Umowy Rachunku przez Uczestnika w okresie 24 miesi臋cy od dnia jej zawarcia i je艣li Nagroda premiowa zosta艂a Uczestnikowi przekazana w rozumieniu punktu VII.5. Uczestnik zobowi膮zany b臋dzie do zwrotu iloczynu 1/24 równowarto艣ci wyp艂aconych Nagród i liczby miesi臋cy, które pozosta艂y do spe艂nienia zobowi膮zania Uczestnika wynikaj膮cego z pkt IV. 4 szczegó艂y tutaj

Op艂aty

 • op艂ata za prowadzenie konta 0 z艂 (Miesi臋czna op艂ata za prowadzenie Konta Perfekcyjnego wynosi 9,99 z艂. Op艂ata nie jest pobierana pod warunkiem zasilenia rachunku kwot膮 min. 1000 z艂 oraz wykonania kart膮 debetow膮 transakcji bezgotówkowych o warto艣ci min. 400 z艂 miesi臋cznie)
 • op艂ata za kart臋 p艂atnicz膮 3.99
 • przelewy internetowe 0 z艂
 • bankomaty w Polsce 0 z艂

>>> Wy艣lij wniosek <<<