Ostatnio dodane

Getin Online konto Tanie Zakupy

Konto Tanie Zakupy

Konto Tanie Zakupy Getin Online oferuje dla Twojego klienta przede wszystkim 10% zwrotu za paliwo, za zakupy w Biedronce i wielu innych supermarketach oraz 0 zł za otwarcie konta.

Warunki promocji

 • w promocji bierze udział każda osoba fizyczna, która nie jest i nie była posiadaczem lub współposiadaczem Rachunku lub innego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z oferty Getin Bank od 1 czerwca 2013 r.
 • należy zawrzeć z Bankiem umowe rachunki i umowę o kartę debetową (oraz umowę o prakiet produktów bankowych, w przypadku, gdy idziemy zawrzeć ją w placówce banku)
 • warunkiem uczestnictwa jest: comiesięczne rozliczenie transakcji bezgotówkowych kartami wydanymi do rachunku lub za pomocą aplikacji Ikasa na łączną kwotę minimum 300 zł (bank bierze pod uwagę transakcje dokonane w danym miesiącu)
 • comiesięczne dokonanie wpływów na rachunek z tytułu Wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 1000zł, przy czym wpływy powinny nastąpić z rachunków prowadzonych w innych oddziałach niż Getin Bank bądź rachunku firmowego Getin Banku
 • należy zawrzeć umowę na 24 miesiące od dnia przystąpienia do Promocji

Nagroda

 • po spełnieniu wyżej opisanych warunków mamy prawo do otrzymania nagrody
 • po podpisaniu umowy rachunku mamy 12 miesięcy na to by móc korzystać z tej promocji
 • Nagrodą premiową w Promocji jest kwota 10% wartości operacji bezgotówkowych dokonanych z użyciem Karty w punktach handlowo–usługowych oraz wartości transakcji płatniczych zainicjowanych przez Uczestnika przy użyciu aplikacji iKasa
 • Nagrody premiowej wypłaconej na Rachunek za każdy miesiąc Promocji nie może przekroczyć kwoty 40 zł, a łączna wartość Nagrody premiowej nie może przekroczyć 300 zł (limit nagrody)
 • Nagroda premiowa za każdy miesiąc kalendarzowy jest obliczana i wypłacana przez Organizatora na Rachunek w terminie do 10 dnia kalendarzowego następnego miesiąca, pod warunkiem że przed dniem wypłacenia Nagrody premiowej Rachunek nie zostanie zamknięty lub zmieniony na rachunek innego typu lub umowa na podstawie, którego jest prowadzony nie została rozwiązana lub wypowiedziana
 • W przypadku rozwiązania Umowy Rachunku przez Uczestnika w okresie 24 miesięcy od dnia jej zawarcia i jeśli Nagroda premiowa została Uczestnikowi przekazana w rozumieniu punktu VII.5. Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu iloczynu 1/24 równowartości wypłaconych Nagród i liczby miesięcy, które pozostały do spełnienia zobowiązania Uczestnika wynikającego z pkt IV. 4 szczegóły tutaj

Opłaty

 • opłata za prowadzenie konta 0 zł (Miesięczna opłata za prowadzenie Konta Perfekcyjnego wynosi 9,99 zł. Opłata nie jest pobierana pod warunkiem zasilenia rachunku kwotą min. 1000 zł oraz wykonania kartą debetową transakcji bezgotówkowych o wartości min. 400 zł miesięcznie)
 • opłata za kartę płatniczą 3.99
 • przelewy internetowe 0 zł
 • bankomaty w Polsce 0 zł

>>> Wyślij wniosek <<<