Simpliciti - karta kredytowa w Citi handlowy

Karta kredytowa Simpliciti 

Klienci, którzy skorzystają z karty kredytowej Citi Simplicity nie ponoszą opłaty rocznej, opłaty za przypomnienia o braku spłaty karty oraz opłaty za powiadomienia SMS. Dodatkowe korzyści to nieoprocentowany kredyt przez 56 dni, brak opłaty za karty dodatkowe, rabaty w wybranych sklepach oraz darmowa naklejka zbliżeniowa PayPass.

 Karta kredytowa Simpliciti 

 • brak opłaty rocznej za kartę
 • brak opłaty za powiadomienia sms o braku spłaty karty
 • brak opłaty za powiadomienia sms
 • 0% nieoprocentowany kredyt do 56 dni
 • brak opłaty za wydanie kart dodatkowych
 • Citi Rabaty - zniżki nawet do 50%
 • Citi World Privileges - Korzyści m.in. w wybranych restauracjach, sklepach czy SPA na całym świecie.
 • Hotel Privileges - Program benefitów w wyselekcjonowanych hotelach na całym świecie

Spłata zadłużeń kartą Simpliciti

 • oferta trwa od 7.05.2015r. do 6.11.2015r.
 • z oferty korzystają osoby, które złożą wniosek o wydanie karty Simpliciti
 • z oferty nie mogą skorzystać osoby, które mają kartę kredytową w Citi bank, zamkneły kartę kredytową Citi bank w trakcie obowiązywania oferty, chcą zmienić swoją kartę w Citi na Simplicity
 • w ramach oferty Bank dokona przelewu z dostępnego limitu Kredytu nowo otwartej karty określonej przez Uczestnika kwoty na wskazane przez niego konto.
 • kwota nie może być wyższa niż 15 000 zł oraz dostępny limit kredytu na Karcie
 • oprocentowanie zadłużenia powstałego w wyniku przelewu wynosi 0% przez okres 6 miesięcy
 • po okresie 6 miesięcy oprocentowanie będzie zgodne ze standardową ofertą - 10%
 • prowizja za przelew objęty Ofertą z Rachunku Karty wyniesie 3% wartości transakcji, nie mniej niż 10 zł
 • jeśli chcemy skorzystać z tej oferty musimy wysłać wniosek, aktywować kartę, złożyć dyspozycję realizacji przelewu w ciągu 60 dni od otwarcia karty w systemie Banku
 • szczegółowy Regulamin

Podsumowanie 

Promocja wydaje się mało atrakcyjna. Jeśli planujemy wyrobienie karty kredytowej to warto skorzystać z oferty Simpliciti. Bardzo dużo na niej zaoszczędzimy. Dla porównania w Smart Banku opłata roczna za kartę wynosi 40 zł, w Banku PKO BP zapłacimy 45 zł. Konkurencyjne Banki kuszą nas ofertami z połową opłaty rocznej za kartę. Żaden inny bank nie proponuje nam całkowitego zwolnienia z opłaty.

>>> Wyślij wniosek <<<