Zgarnij 300 zł na zakupy do Biedronki w promocji kart kredytowych Citibanku

Zyskaj 300 zł na zakupy do Biedronki w promocji kart kredytowych Citibanku

W kolejnej drugiej już edycji promocji kart kredytowych Citibanku ponownie zyskać można voucher na zakupy do sieci Biedronka. Warunki promocji są bardzo łatwe do spełnienia. Voucher o wartości 300 zł otrzymamy pod warunkiem, że podpiszemy umowę o kartę kredytową, zalogujemy się minimum 1 raz do sytemu bankowości online Citibanku oraz dokonamy 5 transakcji kartą w każdym z dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym podpisaliśmy umowę. Voucher z pewnością każdemu się przyda. Możemy wydać go na zakupy spożywcze, słodycze, alkohol itp. Z pewnością ze skorzystania z tej promocji ucieszy się cała rodzina. 

Regulamin promocji

 • oferta obowiązuje od 3.01.2018 r. do 5.02.2018 r.
 • z promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały kartę kredytową od 1.01.2015 r. oraz obywatele i rezydenci Stanów Zjednoczonych
 • aby wziąć udział w promocji należy wypełnić dedykowany formularz promocji
 • w trakcie kontaktu z przedstawicielem banku powinno się złożyć wniosek o kartę kredytową
 • podczas składania wniosku o kartę powinno się wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • przed złożeniem wniosku o kartę kredytową trzeba dostarczyć do banku aktualny i czytelny dokument potwierdzający deklarowane dochody
 • po otrzymaniu karty uczestnik powinien zalogować się minimum jeden raz do systemu bankowości online bądź do aplikacji mobilnej banku Citi Mobile nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę
 • wydaną kartą kredytową należy dokonać przez okres 2 kolejnych miesięcy, co najmniej 5 transakcji miesięcznie, transakcje powinno się wykonać nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy
 • regulamin

300 zł do wydania na zakupy w Biedronce

 • każdy uczestnik, który spełni warunki opisane w regulaminie jest uprawniony do otrzymania nagrody
 • nagrodą w promocji jest voucher elektroniczny o wartości 300 zł do wydania w sieci sklepów Biedronka
 • o spełnieniu warunków przyznania nagrody, uczestnicy zostaną powiadomieni przez bank poprzez wysłanie wiadomości w systemie bankowości online nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki oferty
 • nagroda zostanie przekazana w wyżej opisanej wiadomości
 • uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody
 • nagrody są wolne od podatku dochodowego

Przykład reprezentatywny dla karty kredytowej Citibank Simplicity

 • całkowita kwota kredytu: 9000 zł
 • oprocentowanie: 10%
 • ilość rat: 12
 • wysokość raty: 791,24 zł 
 • odsetki: 494,94 zł
 • całkowita kwota do zapłaty: 9 494,94 zł
 • tabela opłat i prowizji

>>> Zamów kartę kredytową i zyskaj 300 zł na zakupy do Biedronki <<<