Zamów kartę kredytową i zyskaj 400 zł do sieci Biedronka

Zamów kartę kredytową i zyskaj 400 zł do sieci Biedronka

Jakiś czas temu rozpoczęła się ponownie promocja karty kredytowej w Citibanku, w której zyskać można bon towarowy o wartości 400 zł do wydania w sieci Biedronka. W promocji mogą wziąć udział osoby, które posiadają aktywną kartę ,,Moja Biedronka" oraz zawrą umowę z bankiem o prowadzenie karty kredytowej w Citibanku. Aby zyskać nagrodę należy przez okres 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych dokonać transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości 1200 zł. 

 Jak odebrać bon towarowy o wartości 400 zł do sieci Biedronka ? 

 • czas na złożenie wniosku mamy do 6 marca 2019r.
 • brane pod uwagę są tylko wnioski wysłane przez internet
 • nagrodę otrzymamy jeśli:
  • podczas wypełniania formularza wprowadzimy numer karty Moja Biedronka
  • zawrzemy umowę i otrzymamy od banku kartę kredytową
  • najpóźniej do końca szóstego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym została zawarta umowa o kartę zalogujemy się min. 1 raz w serwisie transakcyjnym Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej 
  • najpóźniej końca szóstego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym została zawarta umowa o kartę wykonamy kartą transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę nie mniejszą niż 1.200 zł (nie wliczają się transakcje zwrócone oraz transakcje szczególne - wyjaśnienie poniżej)
  • podczas składania wniosku wyrazimy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i zgodę na przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową
  • w dniu otrzymania nagrody karta kredytowa oraz karta Biedronki będą aktywne
 • o spełnieniu warunków regulaminu zostaniemy powiadomieni przez wysłanie wiadomości w systemie bankowości elektronicznej Citibanku online najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniliśmy warunki promocji
 • nagroda zostanie przekazana na kartę Moja Biedronka najpóźniej do 60 dni od daty otrzymania informacji o spełnieniu warunków promocji
 • nagroda jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które od 1 czerwca 2015r. posiadały w Citi Banku dowolny produkt, w tym główną kartę kredytową Citibank, pożyczkę gotówkową, kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną, konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy (dotyczy również wszystkich współposiadaczy konta)

400 zł na kacie Moja Biedronka ważne będzie przez 12 miesięcy od dnia przyznania nagrody. Aby móc zrealizować nagrodę, uczestnik powinien przedstawić kartę Moja Biedronka w kasie sklepu Biedronka obsługiwanej przez kasjera. Zeskanowanie aktywnej karty musi nastąpić przed dokonaniem płatności za zakupy. Nagroda z karty może być wykorzystywana wielokrotnie aż do wyczerpania środków, przy czym maksymalna jednorazowa płatność środkami zgromadzonymi na karcie nie może przekroczyć 100 PLN.

Jeśli karta nam się nie spodoba to po otrzymaniu nagrody możemy ją zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat (nie ponosimy jednak miesięcznych i rocznych opłat warto więc rozważyć by zachować ją na dłużej bo rzeczywiście jest atrakcyjna)

Transakcja szczególna nie wliczająca się do ww. obrotu to transakcja podlegająca spłacie, oprocentowaniu oraz naliczeniu opłat lub prowizji tj.:

 • wypłata środków pieniężnych z limitu kredytu, na dowolny cel konsumpcyjny, w formie polecenia przelewu
 • transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie gier losowych, hazardowych
 • transakcja w urzędzie pocztowym
 • transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie

Główne opłaty za kartę kredytową Simplicity:

  • 0 zł - opłata roczna
  • 0 zł - opłata miesięczna
  • 0 zł - transakcja bezgotówkowa
  • 8% min. 10 zł - opłata za wypłatę gotówkową oraz przelew z rachunku karty
  • 0 zł - opłata za powiadomienia sms
  • 6 zł za możliwość korzystania z serwisu CitiPhone - można z tego zrezygnować i lepiej od razu to uczynić chyba że chcemy poprzez konsultanta dokonywać przelewów z karty. Zastrzeżenie karty, zmianę limitów i dodatkowych usług dokonamy bez problemu łącząc się z infolinią, nie dokonamy jednak przelewu z karty gdy nie mamy wykupionego Citiphone.
  • 10% - oprocentowanie karty
  • RRSO: 10,47%

 >>> Karta kredytowa + 400 zł do sieci Biedronka <<<