Weź udział w promocji karty kredytowej i zyskaj 400 zł do wydania na zakupy na Allegro

Weź udział w promocji karty kredytowej w BGŻ BNP Paribas i zyskaj 400 zł do wydania w serwisie allegro

Wystartowała bardzo ciekawa promocja związana z kartą kredytową w BGŻ BNP Paribas. W promocji zyskać można od 1 do 4 voucherów o wartości 100 zł, które można zrealizować w serwisie Allegro. Podczas jednej transakcji na Allegro można wykorzystać maksymalnie jeden voucher. Uczestnik otrzyma po jednej nagrodzie za każdy miesiąc spośród pierwszych 4 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o kartę w którym dokona jednej lub więcej transakcji bezgotówkowych kartą o łącznej wartości 1000 zł w miesiącu kalendarzowym. Aby zyskać nagrodę należy zawrzeć umowę o kartę kredytową i dokonać wymaganych transakcji. Promocja trwać będzie do 31.03.2019 r. bądź do wyczerpania puli 4000 uczestników. 

Regulamin promocji

Formularz promocyjny wypełniamy najpóźniej do 31 marca 2019r. Ilość nagród jest ograniczona do pierwszych 4000 osób.

Promocja przeznaczona jest dla osób nieposiadających karty kredytowej w BGŻ BNP Paribas w okresie ostatnich 18 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy o kartę.

W promocji mogą wziąć udział osoby które zawrą z bankiem umowę o kartę kredytową i do dnia otrzymania nagrody z niej nie zrezygnują.

Regulamin wprawdzie nie nakazuje by zaznaczać wszystkie zgody i nie zgłaszać sprzeciwu do ich otrzymywania do dnia otrzymania nagród. Osobiście bym je jednak wszystkie zaznaczył i nie odwoływał do czasu otrzymania nagród ponieważ w poprzedniej promocji regulamin nie nakazywał zaznaczania wszystkich zgód a potem i tak trzeba było dzwonić do banku i wyrażać zgodę bo system Paribasa nie naliczał automatycznie opisywanej premii.

Nagrodę tj. 100 zł otrzymamy jeśli w danym miesiącu wykonamy transakcje kartą na min. 1.000 zł. Nagrody naliczane będą przez 4 następujące po sobie miesiące. Pierwszy miesiąc liczony jest po miesiącu zawarcia umowy o kartę. W sumie można otrzymać 400 zł.

Brak spełnienia warunków otrzymania nagrody w jednym z pierwszych 4 miesięcy nie pozbawia możliwości otrzymania nagrody w pozostałych miesiącach.

Nagrody odbiera się na stronie www.mambonus.pl w ciągu 2 miesięcy od jej udostępnienia a ta zostanie przyznana najpóźniej do 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca.

Transakcja kartą:

 • operacja bezgotówkowa polegająca na dokonaniu płatności za pomocą karty za towary lub usługi w dowolnych punktach handlowo usługowych oraz w sklepach internetowych
 • operacja gotówkowa polegająca na zleceniu przelewu środków pieniężnych z rachunku karty
 • wypłata gotówki z bankomatu

Za transakcje kartą nie są uznawane następujące transakcje:

 • zwrócone lub sporne a także wynikające z tytułu spłaty zadłużenia w innym banku,
 • wykonane kartami dodatkowymi
 • polegające na zasilaniu środkami pieniężnymi instrumentów płatniczych lub rachunków płatniczych lub innych instrumentów/rachunków, których posiadaczem jest Uczestnik lub inny podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący dostawcą towarów lub usług w ramach tej transakcji lub podmiot pośredniczący w dokonaniu transakcji na rzecz właściwych dostawców towarów lub usług za które odbywa się płatność w ramach tej transakcji lub podmiot, który świadczy usługi w zakresie przechowywania środków pieniężnych klientów, w szczególności używanych w celu dokonania płatności za towary lub usługi u właściwych dostawców towarów lub usług (innymi słowy są to transakcje polegające na zasilaniu tzw. portfeli elektronicznych np. Masterpass, Visa, Payu itp., śmiało można płacić kartą w zwykłych sklepach stacjonarnych i internetowych)

Główne opłaty za kartę:

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę
 • 72 zł - roczna opłata za kartę
 • 4,9% min. 10 zł - wypłata gotówki w bankomacie
 • 4,9% min. 10 zł - przelew z karty
 • 56 dni okres bezodsetkowy
 • 10% - oprocentowanie karty
 • RRSO: 14,29%

>>> Karta kredytowa + 400 zł do Allegro <<<