Załóż ekonto i zgarnij 300 zł premii

Otwórz ekonto i zgarnij 300 zl premii w mBank

 

W promocji kont osobistych w mBank możemy zyskać 300 zł. Zyskać można również oprocentowanie konta na 3% do 3000 zł przez okres 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. W promocji założyć możemy ekonto z taryfą standard bądź plus. 

300 zł od mBank w promocji "Konto podwójnie zarabiające"

 • do promocji można przystąpić do 31.01.2017 r.
 • promocja jest skierowana do nowych klientów banku
 • wykluczone z promocji są osoby, które posiadały konto po 1.01.2015 r. 
 • należy założyć ekonto w taryfie standard bądź plus wraz z kartą płatniczą 
 • uczestnik promocji otrzymuje raz w miesiącu zwrot za płatności kartą i BLIK przez okres 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych
 • maksymalna wysokość premii w miesiącu wynosi: 50 zł 
 • jeśli chcemy otrzymać zwrot powinniśmy zasilić konto na minimum 1000 zł oraz zalogować się minimum 1 raz w aplikacji mobilnej w miesiącu 
 • należy dokonać transakcji na kwotę minimum 250 zł by otrzymać premię
 • premia zostanie wypłacona począwszy od drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę
 • zwrot zostanie przesłany na rachunek ekonta 
 • łączna wartość premii za płatność kartą i BLIK w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 300 zł

Dodatkowo 3% premia za zgromadzone środki na ekoncie

 • uczestnik, który spełnił wyżej opisane warunki (zasilił konto na 1000 zł, zalogował się do aplikacji mobilnej oraz dokonał transakcji kartą i BLIK na minimum 250 zł) otrzyma dodatkową premię
 • premia będzie wypłacana w postaci odsetek od średniego saldo zgromadzonego na rachunku ekonto z taryfą standard bądź plus mieszczącego się w przedziale 0 zł - 3000 zł
 • wysokość odsetek stanowiących premię wynosi 3% w skali roku, obowiązuje miesięczna kapitalizacja odsetek
 • pozostałe środki zgromadzone na koncie nie są oprocentowane
 • premia wypłacana będzie przez okres 7 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym zawarto umowę 
 • premia w miesiącu, w którym zawarto umowę wypłacona będzie proporcjonalnie do ilości dni od jej zawarcia do ostatniego dnia miesiąca 
 • zmiana rachunku ekonto z taryfą standard na ekonto z taryfą plus powoduje wygaśnięcie warunków promocyjnych
 • w przypadku, gdy zgodnie z przepisami podatkowymi od wypłaconych odsetek należny jest zryczałtowany podatek dochodowy Bank, jako płatnik potrąci kwotę podatku z wypłaconych odsetek 

Ekonto z taryfą standard opłaty

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe w PLN
 • 0 zł za kartę przy 5 transakcjach w miesiącu lub 4 zł
 • 0 zł za BLIK, płatności bezgotówkowe i wypłaty z bankomatów
 • 0 zł za wypłaty gotówki w sklepach przy okazji zakupów kartą 
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów: Euronet, Planet Cash, BZ WBK

Ekonto z taryfą plus opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem zasilenia konta na 1000 zł miesięcznie
 • 5 zł za prowadzenie konta jeśli nie spełnimy wyżej opisanego warunku
 • 0 zł za standardowy przelew przez internet
 • 0 zł za BLIK
 • 0 zł za używanie karty płatniczej pod warunkiem dokonania 5 operacji bezgotówkowych
 • 4 zł za używanie karty płatniczej jeśli nie dokonamy 5 transakcji
 • 0 zł za wypłaty gotówki z wszystkich bankomatów krajowych

>>> Ekonto w mBank <<<