Zyskaj 200 zł za przeniesienie konta do Credit Agricole

Przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj 200 zł

Promocja jest bardzo łatwa do zrealizowania. Wystarczy przenieść swoje konto do Credit Agricole. W promocji możemy otworzyć dowolnie wybrane przez siebie konto w tym banku. Następnie należy zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 3000 zł przez kolejny 3 miesiące kalendarzowe by zyskać premię w wysokości 200 zł. Jeśli nasze wpływy będą niże minimalnie na poziomie 1500 zł wtedy w tej promocji zyskamy 100 zł. 

Regulamin promocji

 • promocja trwa do 31.03.2017 r.
 • należy zawrzeć wniosek o konto wraz z kontem i dostępem do elektronicznej bankowości i wyboru wyciągu w postaci elektronicznej
 • trzeba również zapewnić stały wpływ na konto
 • nie można wyrazić sprzeciwu wobec działań marketingowych banku
 • powinno się wypełnić w banku ,,Zlecenie przekazywania środków"
 • należy również zapewnić wpływ na konto, co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, kwoty zadeklarowanej na ,,Zlecenie przekazywania środków", na kwotę nie mniejszą niż 3000 zł przez co najmniej trzy następujące po sobie miesiące kalendarzowe, przy czym pierwszy wpływ na konto określony powyżej powinien zasilić konto najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu otwarcia konta
 • klient, który spełnił warunki regulaminu jest uprawniony do otrzymania uzyskania jednorazowej premii w wysokości 200 zł 
 • wypłata premii nastąpi nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po spełnienia przez klienta wszystkich warunków zawartych w regulaminie
 • w celu przeniesienia konta klient powinien złożyć w placówce banku Credit Agricole - wniosek z pełnomocnictwem, który będzie zawierał takie dane jak: nazwę dotychczasowego banku, prawidłowy numer konta dotychczas używanego, dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku, nazwę i adres instytucji 
 • wniosek z pełnomocnictwem powinien zostać złożony w dotychczasowym banku
 • bank nie przyzna premii jeśli klient nie spełni warunków zawartych w regulaminie
 • bank nie przyzna również premii również jeśli dotychczasowy bank klienta lub oddział dotychczasowego banku prowadzący rachunek klienta nie będzie uczestniczył w procesie przenoszenia rachunku
 • bank nie przyzna premii jeśli klient nie zapewni wymaganych wpływów na konto
 • klient w dniu wypłaty premii nie będzie posiadaczem karty 
 • regulamin 

>>> Konto w Credit Agricole + premia 200 zł <<<

Patrz też: 100 zł premii za założenie konta w ING, 300 zł zwrotu w mBanku, 40 zł zwrotu miesięcznie z kontem w BGŻ BNP Paribas