Załóż konto Citi Priority i zyskaj 300 zł na powitanie

Załóż konto i zgarnij 300 zł na powitanie z kontem Citi Priority

Konto Citi Priority skierowane jest do bardziej zamożnych osób. Jeśli chcemy otrzymać premię powinniśmy wpłacać co miesiąc 5000 zł i posiadać aktywny jeden z produktów kredytowych w banku np. kartę kredytową. Pieniądze można również zyskać za wpłatę i utrzymanie co miesiąc minimum 30 000 zł na rachunku w banku. Klient ma również możliwość zdeponowania środków na 3 miesięcznej lokacie 2% do 30 000 zł. Powinno się również 2 razy zapłacić kartą do konta na kwotę 300 zł w okresie kolejnych 4 miesięcy kalendarzowych. Kwota premii będzie wypłacana co miesiąc pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w regulaminie przez okres 4 miesięcy kalendarzowych w wysokości 50 zł - 75 zł miesięcznie. Oferta promocyjna skierowana jest do osób, które nie posiadają konta w banku Citi Handlowy.

,,Nagroda na powitanie w Citipriority - edycja II"

 • oferta jest ważna do 31.03.2017 r. 
 • do oferty może przystąpić osoba pełnoletnia
 • z promocji może skorzystać osoba, która nie posiadała konta osobistego bądź rachunku oszczędnościowego w banku
 • należy otworzyć konto osobiste Citi Priority i spełnić jeden z warunków: zgromadzą i utrzymają na rachunkach w banku średniomiesięczne saldo w wysokości minimum 30 000 zł lub wpłacą na konto środki tytułem wynagrodzenia w łącznej wysokości 5000 zł i jednocześnie w tym samym miesiącu będą posiadali w banku aktywny produkt kredytowy taki jak: główna karta kredytowa, pożyczka gotówkowa, kredyt hipoteczny, linia kredytowa w koncie 
 • trzeba również dokonać 2 transakcji bezgotówkowych, które zostaną zaksięgowane na łączną kwotę minimum 300 zł w miesiącach kalendarzowych, za które wypłacana jest premia
 • średniomiesięczne saldo wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach uczestnika oferty
 • oferta polega na przyznaniu premii miesięcznych w wysokości 75 zł, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym uczestnik spełnił warunek opisany jako utrzymanie średniomiesięcznego saldo na kwotę 30 000 zł 
 • premię w wysokości 50 zł za każdy miesiąc, w którym jest wypłacana premia otrzyma uczestnik, który zapewni wpływ wynagrodzenia na kwotę 5000 zł i jednocześnie będzie posiadał jeden aktywny produkt kredytowy w banku
 • bank dodatkowo umożliwia uczestnikowi, który zasili konto kwotą 30 000 zł skorzystanie z lokaty terminowej na kwotę 30 000 zł z oprocentowaniem 2% na okres 3 miesięcy
 • maksymalna ilość premii wypłacanych miesięczne wynosi: 4, z zastrzeżeniem, że ostatni miesiąc, za który jest ona wypłacona to 5 miesiąc następujący po miesiącu, w którym zostało otwarte konto
 • brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania premii w jednym z 4 miesięcy powoduje, że uczestnik zostaje pozbawiony prawa do otrzymania kolejnych premii
 • jeżeli konto zostanie zamknięte przed dniem wypłaty premii to premia nie zostanie wypłacona
 • regulamin

Konto Citi Priority

 • 0 zł za konto osobiste, walutowe i firmowe pod warunkiem zasilenia konta na kwotę 5000 zł i posiadać aktywny jeden produkt kredytowy (najlepiej wyrobić jedną z kart kredytowych) bądź za utrzymanie średniego saldo na koncie w wysokości 30 000 zł 
 • 0 zł za transakcje w PLN, USD, GBP, EUR - brak kosztów przewalutowania
 • 0 zł za wypłaty gotówki z wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za szybkie wpłaty gotówki we wpłatomatach
 • pełna obsługa telefoniczna przez 24 h
 • prywatna opieka medyczna już od 28 zł miesięcznie
 • Citi Rabaty - zniżki w prawie 5000 punktów usługowych w Polsce

>>> CitiPriority <<<