Załóż konto 360 i zyskaj 360 zł zwrotu

Otwórz konto w Bank Millennium i zyskaj zwrot 360 zł

W promocji Banku Millennium za założenie konta 360 możemy dodatkowo zyskać zwrot za płatności kartą i BLIK. Zwrot za płatności kartą wynosi maksymalnie 30 zł miesięcznie. Za płatności BLIK również otrzymamy zwrot do wysokości 30 zł miesięcznie. Miesięcznie można zyskać aż 60 zł premii. Premię można otrzymywać przez okres 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Łącznie w promocji zyskać możemy 360 zł. Jeśli często robimy zakupy to warto skorzystać z promocji i zyskać dodatkową gotówkę na małe wydatki. Bank Millennium oferuje również atrakcyjne produkty finansowe w postaci szerokiego wyboru lokat oraz udziela tanich kredytów. 

Załóż konto w Bank Millennium i zyskaj 360 zł zwrotu

 • promocja trwa od 26.02.2017 r, do 31.01.2018 r.
 • należy zawrzeć umowę o konto 360 do 30.06.2017 r. wraz z kartą 
 • powinno się zasilić konto 360 na kwotę minimum 1000 zł miesięcznie
 • trzeba również wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • w każdym miesiącu trwania promocji powinno się zalogować do aplikacji mobilnej banku
 • uczestnik może skorzystać z promocji tylko raz wybierając konto 360 bądź konto 360 student
 • uczestnik, który spełni warunki zawarte w regulaminie jest uprawniony do otrzymania raz w miesiącu premii za płatności kartą i BLIK w ciągu 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych
 • wysokość premii będzie wynosić 2% łącznej wartości płatności kartą i 5% łącznej wartości płatności BLIK
 • za płatność kartą uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet, zaksięgowane na koncie w danym miesiącu kalendarzowym
 • za płatność BLIK uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet
 • maksymalna łączna wartość premii dla danego konta w okresie kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę wynosi 360 zł 
 • łączna wysokość premii wypłacanej w każdym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 60 zł
 • maksymalna premia za płatność kartą to 30 zł, a maksymalna premia za płatność BLIK to 30 zł miesięcznie
 • premia za dany miesiąc kalendarzowy po zaokrągleniu do dwóch przecinków będzie wypłacana do końca miesiąca 
 • premia jest wypłacana wyłącznie na aktywne konto
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która posiadała konto w banku w okresie od 29.02.2016 r. do 25.02.2017 r.
 • regulamin

  Konto 360 w Bank Millennium opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
 • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
 • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat

>>> Załóż konto <<<