Załóż iKonto w promocji Money Manii i zyskaj do 300 zł

Załóż iKonto i zyskaj 100 zł w promocji Money Manii oraz 200 zł od BGŻ BNP Paribas

 

Wystartowała kolejna edycja programu Money Mania, gdzie tym razem za założenie iKonta zyskać można 100 zł premii. Dodatkowo jeśli spełnimy warunki osobnej promocji organizowanej przez BGŻ BNP Paribas możemy zyskać zwrot za płatności kartą do 200 zł. Łącznie w promocji zyskać można 300 zł.

Regulamin promocji 

Jak zyskać 100 zł za założenie konta ?

 • w promocji mogą brać udział osoby, które od 28.02.2014 r. do dnia 27.02.2017 r. (czyli w okresie 36 miesięcy przed startem promocji) nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w banku, oraz przed połączeniem BGŻ S.A. I BNP Paribas, nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta w osobistego w BGŻ S.A. i BNP Paribas
 • należy wypełnić formularz rejestracyjny w aplikacji Money Mania i założyć w niej profil (podając swoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) w terminie do 31.03.2017 r.
 • trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
 • po przesłaniu formularza uczestnik otrzyma specjalny link na adres e-mail, który przekieruje go na stronę banku, gdzie należy wypełnić wniosek o założenie iKonta wraz z kartą płatniczą
 • umowę o prowadzenie konta wraz z kartą powinno się podpisać do 18.04.2017 r.
 • w okresie od 1.04.2017 r. do  30.04.2017 r. trzeba zasilić nowo otwarte konto na kwotę 1000 zł i dokonać transakcji kartą na kwotę 300 zł
 • w okresie od 1.05.2017 r. do 31.05.2017 r. trzeba zasilić konto na kwotę 1000 zł i dokonać transakcji kartą na kwotę 300 zł
 • każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz
 • każdy laureat zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości e-mail w terminie do 15.06.2017 r.
 • uczestnik, który spełnił warunki promocji do dnia 18.06.2017 r. otrzyma od organizatora na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość z linkiem oraz unikalnym kodem, które posłużą do zalogowania do aplikacji money mania
 • w aplikacji money mania należy uzupełnić dane i podać numer nowo otwartego iKonta w ramach promocji
 • nagroda zostanie wypłacona na iKonto w terminie do 30.06.2017 r. 
 • uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie

200 zł za płatności kartą w promocji BGŻ BNP Paribas 

 • promocja trwa do 31.03.2017 r. (przy czym z promocji skorzysta pierwsze 1000 osób)
 • z promocji wykluczone są osoby, które posiadały bądź współposiadały konto w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku
 • jeśli chcemy skorzystać z promocji powinniśmy zaakceptować regulamin promocji
 • należy otworzyć iKonto wraz z kartą i dostępem do systemu bankowości internetowej
 • konieczne jest zawarcie umowy przy użyciu kuriera
 • premia naliczana jest w wysokości 3% za płatności kartą (z wykluczeniem transakcji o kodach MCC)
 • przy ustalaniu wysokości premii nie są brane pod uwagę transakcje anulowane i zwrócone
 • bank uznaje konto łączną kwotą naliczonych premii wynikających z transakcji bezgotówkowych rozliczonych w danym cyklu rozliczeniowym
 • maksymalna łączna wysokość premii naliczonych przez bank w ramach jednego konta w danym cyklu rozliczeniowym nie może przekraczać 40 zł
 • łączna kwota premii wypłacana za dany cykl rozliczeniowy jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku
 • o wysokości premii bank informuje w zestawieniu transakcji
 • regulamin promocji

iKonto

 • 0 zł za prowadzenie konta po warunkiem wpływu w wysokości 1000 zł miesięcznie
 • 3% zwrotu za zakupy kartą - max 40 zł miesięcznie przez okres 5 miesięcy
 • 0 zł pobierane przez bank za wypłaty z wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe w złotych
 • 0 zł za używanie karty płatniczej pod warunkiem dokonania transakcji na kwotę 300 zł miesięcznie

>>> Wyślij wniosek <<<