Otwórz 1 Konto z premią 200 zł

Zyskaj 200 zł z 1 Kontem w Credit Agricole

W promocji 1 Konta zyskać można 200 zł premii. Jeśli chcemy otrzymać zwrot powinniśmy otworzyć konto, zapewnić wpływ na konto w wysokości 500 zł i dokonać 3 przelewów za pomocą aplikacji CA24 mobile, a bank przez 10 miesięcy będzie zwracał 20 zł miesięcznie. 1 Konto przeznaczone jest dla osób w wieku od 18 do 27 lat.

Załóż 1 Konto w Credit Agricole i odbierz 200 zł 

 • promocja trwa do 30.06.2017 r.
 • należy zawrzeć umowę o 1 Konto wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej w Credit Agricole
 • nie można wyrazić sprzeciwu wobec działań marketingowych
 • trzeba wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną 
 • uczestnik promocji powinien zapewnić wpływ na konto w wysokości 500 zł miesięcznie 
 • uczestnik powinien również w każdym miesiącu promocji 3 przelewów za pomocą aplikacji mobilnej miesięcznie
 • premia zostanie wypłacona za miesiące, które w których uczestnik spełni warunki promocji
 • premia może zostać wypłacona maksymalnie za 10 miesięcy 
 • premia zostaje wypłacona na rachunek konta najpóźniej w ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zostaną zrealizowane warunki do otrzymania premii
 • premia jest opodatkowana 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym 
 • maksymalna wartość premii wynosi 247 zł, część zostanie odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba fizyczna, która w okresie przed datą rozpoczęcia promocji była posiadaczem bądź współposiadaczem indywidualnego bądź wspólnego konta dla osób fizycznych prowadzonego przez bank w ramach pakietu: 1 Konta, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS lub Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM
 • regulamin promocji

Konto 1 koszt w Credit Agricole 

 • 1 Konto jest przeznaczone dla osób od 18 do 27 lat
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za przelewy internetowe i mobilne
 • 0 zł za wypłatę gotówki z ponad 6000 bankomatów (placówki Credit Agricole, BZ WBK, Euronet)
 • 6 zł - opłata miesięczna za kartę za możliwość wypłaty gotówki z wszystkich bankomatów krajowych
 • tabela opłat

>>> Załóż konto <<<