Zrób zakupy na 100 zł przez przelewy24 w BZ WBK i zyskaj 20 zł

Zwrot 20 zł za zakupy przez przelewy24 w promocji BZ WBK

Ruszyła promocja w, której za opłacenie zakupów przy użyciu przelew24 można zyskać zwrot w wysokości 20 zł. Z promocji może skorzystać osoba, która została poinformowana o promocji za pomocą bannera znajdującego się w systemie bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet. Aby otrzymać nagrodę należy wykonać płatność poprzez przelew24 na jednorazową kwotę nie mniejszą niż 100 zł. Nagrodę otrzymać może tylko 500 pierwszych uczestników, które spełnią warunki zawarte w regulaminie. 

Regulamin promocji ,,Przelew24 się opłaca"

 • promocja trwa od 3.04.2017 r. do 14.04.2017 r. bądź wyczerpania puli nagród
 • z promocji może skorzystać każdy uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki
 • dokona płatności na kwotę co najmniej 100 zł korzystając z dyspozycji Przelew24 w usłudze zakupy mobilne dostępnej w usłudze BZWBKmobile z Konta lub
 • dokona płatności na kwotę co najmniej 100 zł przez Przelew24 na internetowych serwisach aukcyjnych lub w sklepach internetowych
 • uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w promocji
 • dniem przystąpienia do promocji jest dzień, w którym dokonano płatności za zakupy przez złożenie dyspozycji Przelew24 zgodnie z warunkami promocji
 • nagrodę otrzyma pierwsze 500 uczestników 
 • nagrody w formie przelewu zostaną przekazane w formie przelewu do 28.04.2017 r.
 • wartość nagród jest zwolniona z podatku dochodowego
 • pula nagród w promocji wynosi 500 sztuk po 20 zł każda 
 • regulamin

Patrz też: 150 zł premii w promocji kont osobistych w BZ WBK