Załóż konto Citi Priority i zyskaj premię do 400 zł

Zyskaj 400 zł premii zakładając konto Citi Priority

Rozpoczęła się kolejna edycja promocji konta Citi Priority w Citibanku. Promocja skierowana jest do nowych klientów banku. Zakładając konto i spełniając warunki zawarte w regulaminie zyskać można: 100 zł premii za założenie konta i 6% zwrotu za transakcje bezgotówkowe do 50 zł miesięcznie przez okres kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych. Łącznie w promocji zyskać można 400 zł. Jeśli chcemy zyskać premię oprócz podpisania umowy o konto powinniśmy zasilić konto wynagrodzeniem w kwocie minimum 5000 zł, posiadać jeden aktywny produkt kredytowy np. kartę kredytową bądź średnie saldo naszego miesięcznego konta powinno wynosić minimum 30 000 zł.

Regulamin promocji 

 • promocja skierowana do osób, które nie posiadały konta osobistego bądź rachunku oszczędnościowego od dnia 30.06.2016 r. do dnia przystąpienia do oferty
 • promocja jest ważna do 30.06.2017 r.
 • należy założyć konto wypełniając dedykowany formularz promocji
 • powinno się podpisać umowę i aktywować konto oraz dokonać minimum jednej transakcji bezgotówkowej na kwotę 50 zł 
 • trzeba również spełnić warunek konieczny by zostać zwolnionym z opłaty za prowadzenie konta:
 • a) zgromadzić i utrzymać na rachunkach w banku średniomiesięczne saldo w wysokości 30 000 zł lub
 • b) otrzymać na konto środki tytułem wynagrodzenia w łącznej wysokości minimum 5000 zł i jednocześnie na ostatni dzień tego miesiąca posiadał w banku aktywny produkt kredytowy (najlepiej zamówić kartę kredytową)
 • każdy klient, który spełni wyżej opisane warunki uprawniające go do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku otrzyma premię w wysokości 100 zł
 • każdy uczestnik promocji, który spełni wyżej opisane warunki otrzyma również miesięczną premię w wysokości 6% za zwrotu za transakcje w ciągu sześciu kolejnych miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu zwarcia umowy o konto Citi Priority
 • premia wyliczana jest z łącznej kwoty transakcji dokonanych w danym miesiącu, powinny być to transakcje bezgotówkowe dokonane w punktach usługowo-handlowych bądź przez internet
 • wliczane nie są transakcje anulowane, zwrócone bądź niezaksięgowane i transakcje przeznaczone na usługi hazardowe
 • maksymalna łączna wartość nagrody w ciągu sześciu kolejnych miesięcy wynosi 300 zł, przy czym maksymalna łączna wartość premii w miesiącu wynosi 50 zł 
 • nagroda za dany miesiąc kalendarzowy będzie wypłacana przez bank na konto uczestnika do 15 dnia roboczego miesiąca 
 • nagroda zostanie wypłacona pod warunkiem, że konto jest aktywne 
 • regulamin

Konto Citi Priority opłaty

 • 0 zł za prowadzenie rachunku pod warunkiem otrzymania saldo średniomiesięcznego w wysokości 30 000 zł bądź wpływu wynagrodzenia na kwotę 5000 zł i korzystania aktywnie z jednego produktu kredytowego np. karty kredytowej
 • 30 zł za prowadzenie rachunku jeśli nie spełniono wyżej opisanego warunku 
 • 0 zł za płatności zagraniczne w EUR, USD, GBP - brak kosztów przewalutowania
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów wszystkich sieci w Polsce
 • 0 zł za kartę debetową 
 • 0 zł za Citiphone 
 • 0 zł za wpłaty na konto sieci wpłatomatów Euronet
 • Citi Rabaty - zniżki w prawie 5000 punktów usługowych w Polsce
 • tabela opłat

>>> Załóż konto <<<

Patrz też: Karta kredytowa + 400 zł voucher do Douglas