Otwórz iKonto i zyskaj 40 zł miesięcznie

iKonto ze zwrotem do 40 zł miesięcznie za płatności kartą

Zakładając iKonto można zyskać zwrot za płatności kartą do 40 zł miesięcznie przez okres 5 miesięcy. Opłaty w BGŻ BNP Paribas za prowadzenie tego konta nie są takie duże pod warunkiem, że zasilimy konto na 1000 zł miesięcznie i dokonamy operacji bezgotówkowych kartą na 300 zł miesięcznie. Dla wielu z nas kwota 40 zł będzie śmieszna i niewarta tego by skorzystać dla niej z promocji, ale jeśli robimy często zakupy to miło będzie wydać więcej o 40 zł na małe wydatki. Dodatkowo bank BGŻ BNP Paribas posiada w swojej ofercie wiele innych atrakcyjnych produktów finansowych między innymi udziela tanich kredytów gotówkowych. W swojej ofercie ma również darmowe konto dla dzieci i młodzieży Young. 

Załóż iKonto i zyskaj zwrot 40 zł miesięcznie 

 • promocja trwa do 31.05.2017 r. (przy czym z promocji skorzysta pierwsze 1000 osób)
 • z promocji wykluczone są osoby, które posiadały bądź współposiadały konto w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku
 • jeśli chcemy skorzystać z promocji powinniśmy zaakceptować regulamin promocji
 • należy otworzyć iKonto wraz z kartą i dostępem do systemu bankowości internetowej
 • konieczne jest zawarcie umowy przy użyciu kuriera
 • premia naliczana jest w wysokości 3% za płatności kartą (z wykluczeniem transakcji o kodach MCC)
 • przy ustalaniu wysokości premii nie są brane pod uwagę transakcje anulowane i zwrócone
 • bank uznaje konto łączną kwotą naliczonych premii wynikających z transakcji bezgotówkowych rozliczonych w danym cyklu rozliczeniowym
 • maksymalna łączna wysokość premii naliczonych przez bank w ramach jednego konta w danym cyklu rozliczeniowym nie może przekraczać 40 zł
 • łączna kwota premii wypłacana za dany cykl rozliczeniowy jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku
 • o wysokości premii bank informuje w zestawieniu transakcji

iKonto koszt 

 • 0 zł za prowadzenie konta po warunkiem wpływu w wysokości 1000 zł miesięcznie
 • 3% zwrotu za zakupy kartą - max 40 zł miesięcznie przez okres 5 miesięcy
 • 0 zł pobierane przez bank za wypłaty z wszystkich bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe w złotych
 • 0 zł za używanie karty płatniczej pod warunkiem dokonania transakcji na kwotę 300 zł miesięcznie

>>> Załóż konto <<<