Załóż ekonto m i odbierz 100 zł w promocji

Załóż ekonto m i zyskaj 100 zł premii 

W promocji konta dla młodych w mBanku zyskać można 100 zł. Promocja skierowana jest do osób w wieku od 18 do 24 lat. Premia podzielona jest na dwie wypłaty po 50 zł. Aby odebrać premię wystarczy założyć konto w czerwcu i dokonać 5 transakcji kartą w lipcu i sierpniu oraz zalogować się do aplikacji mobilnej w każdym z tych miesięcy minimum 1 raz. Premia w wysokości 50 zł zostanie wypłacona w sierpniu i wrześniu po spełnieniu warunków opisanych w regulaminie promocji. Atutem tego konta dla młodych oprócz niskich opłat jest to, że samemu można stworzyć wizerunek swojej karty płatniczej.

Regulamin promocji: Zyskaj 100 zł z ekontem m

 • do promocji można przystąpić od 5.06.2017 r. do 11.07.2017 r.
 • promocja skierowana jest do nowych klientów banku, którzy ukończyli 18 lat
 • uczestnik promocji powinien złożyć wniosek o prowadzenie ekonta m wraz z kartą oraz podpisać umowę 
 • w promocji nie mogą wziąć udział klienci, którzy otwierają rachunek wspólny
 • w pierwszym miesiącu np. w czerwcu klient powinien podpisać umowę o konto
 • w drugim miesiącu w lipcu uczestnik promocji powinien zalogować się minimum 1 raz do aplikacji mobilnej oraz dokonać 5 transakcji bezgotówkowych nowo wydaną kartą
 • w trzecim miesiącu w sierpniu uczestnik otrzyma pierwszą wypłatę tj. 50 zł premii powinien również w tym miesiącu dokonać 5 transakcji kartą i zalogować się do aplikacji mobilnej
 • w kolejnym miesiącu we wrześniu uczestnik otrzyma drugą wypłatę premii tj. kolejne 50 zł za spełnienie warunków z poprzedniego miesiąca
 • za płatność kartą uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach usługowo-handlowych 
 • łączna wartość premii wynosi maksymalnie 100 zł
 • regulamin

Opłaty za ekonto m dla osób w wieku od 13 do 20 lat 

 • 0 zł za prowadzenie konta 
 • 0 zł za użytkowanie karty płatniczej
 • 0 zł za wypłaty BLIK z bankomatów w Polsce
 • 0 zł za wypłaty kartą z bankomatów w Polsce

Opłaty za ekonto m dla osób w wieku od 21 do 24 lat

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za używanie karty płatniczej pod warunkiem dokonania 5 transakcji kartą inaczej opłata za kartę wynosi 4 zł
 • 0 zł za wypłaty BLIK z bankomatów w Polsce
 • 0 zł przy wypłacie gotówki na minimum 50 zł każda wypłata kwoty poniżej 50 zł kosztuje 1,30 zł

Opłaty za ekonto m dla osób w wieku od 25 lat 

 • 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem zasilenia rachunku na kwotę 1000 zł miesięcznie lub opłata 5 zł
 • 0 zł za używanie karty płatniczej pod warunkiem dokonania 5 transakcji kartą inaczej opłata za kartę wynosi 4 zł
 • 0 zł przy wypłacie gotówki na minimum 100 zł każda wypłata kwoty poniżej 100 zł kosztuje 1,30 zł 

>>> ekonto  m + 100 zł premii <<<