Załóż Konto Optymalne i zyskaj premię 110 zł oraz moneyback do 300 zł

Odbierz premię 110 zł za samo założenie Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas

W kolejnej promocji Konta Optymalnego tym razem zyskać można premię w wysokości  110 zł za założenie konta. Dodatkowo bank zwraca pieniądze za transakcje bezgotówkowe w wysokości 2%. Maksymalnie miesięcznie można zyskać zwrot w wysokości 25 zł. Zwrot wypłacany jest przez 12 miesięcy od dnia otwarcia konta. Aby zyskać premię w wysokości 110 zł należy otworzyć konto oraz w trzech kolejnych miesiącach kalendarzowych tj. w sierpniu, wrześniu i październiku zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 1000 zł oraz dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 300 zł w każdym z tych miesięcy.

Regulamin promocji: ,,Premia dla Ciebie - edycja 2"

 • promocja trwa od  21.06.2017 r. do  wyczerpania puli nagród nie dłużej niż do 17.07.2017 r.
 • z promocji nie może skorzystać osoba, która w okresie od 20.12.2016 r. do 19.06.2017 r. była posiadaczem bądź współposiadaczem konta w banku
 • należy zarejestrować się w promocji na stronie 
 • po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik na adres e-mail otrzyma wiadomość o objęciu go promocją
 • w formularzu rejestracyjnym powinno się wyrazić wszelkie zgody związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • za pomocą linku promocyjnego dostępnego na stronie promocji powinno się przejść bezpośrednio na stronę banku i tam wypełnić wniosek o założenie konta Optymalnego wraz z kartą  w promocji ,,Konto z moneyback" (trzeba to zrobić do 17.07.2017 r.)
 • umowę o konto powinno się podpisać do 31.07.2017 r. 
 • umowę o konto trzeba zawrzeć za pośrednictwem kuriera
 • każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz
 • w terminie od 1.08.2017 r. do 31.10.2017 r. powinno się zasilić konto na kwotę 1000 zł oraz dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 300 zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych
 • wpływ na konto nie może być wpływem z innego konta uczestnika promocji, rachunków kredytowych prowadzonych na rzecz uczestnika promocji, z wpłat gotówkowych oraz rachunku oszczędnościowego w BGŻ Optima
 • każdy uczestnik, który spełni warunki opisane w regulaminie jest uprawniony do otrzymania jednej nagrody 
 • nagrodą w promocji jest premia w wysokości 110 zł 
 • każdy laureat zostanie poinformowany przez organizatora o przyznaniu premii  za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym 
 • wiadomość zostanie przesłana laureatom nie później niż do 15.11.2017 r.
 • w celu odebrania nagrody każdy uczestnik promocji otrzyma od organizatora do 25.10.2017 r. na podany podczas rejestracji adres e-mail unikalny link, który posłuży do zalogowania się na stronie organizatora
 • premia zostanie wypłacona przelewem na aktywne konto do 30.11.2017 r. 
 • regulamin promocji

Regulamin promocji: "Konto z moneyback" - zwrot do 300 zł rocznie za transakcje kartą

 • czas trwania promocji: 22.05.2017 r. do 31.08.2017 r.
 • z promocji wykluczone są osoby, które posiadały bądź współposiadały konto w BGŻ BNP Paribas w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do promocji 
 • należy złożyć wniosek o otwarcie konta wraz z kartą i dostępem do systemu bankowości internetowej (jeśli składamy wniosek przez internet niezbędne do tego jest posiadanie skanu dowodu osobistego)
 • trzeba również zaakceptować regulamin promocji i wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • umowę o konto powinno się podpisać za pośrednictwem kuriera bądź w oddziale banku
 • klient, który przystąpi do promocji ma prawo do otrzymania premii za transakcje dokonane kartą przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • premia naliczana jest w wysokości 2% wartości kwoty transakcji bezgotówkowej jaką zostało obciążone konto
 • przy ustalaniu wysokości premii nie są brane pod uwagę transakcje zwrócone i anulowane
 • przy ustalaniu wysokości premii nie są brane pod uwagę transakcje bezgotówkowe wykonane w cyklu rozliczeniowym w, którym umowa wygasła bądź została zastrzeżona karta
 • maksymalna łączna wysokość premii naliczanych przez bank nie może przekroczyć kwoty 25 zł miesięcznie
 • łączna kwota premii wypłacana za dany cykl rozliczeniowy jest zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
 • o wysokości premii, którą zostało uznane konto bank informuje w zestawieniu transakcji (uznanie konta tytułem "Moneyback")
 • regulamin promocji

Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas  opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za obsługę karty debetowej dla karty Posiadacza (obsługa nośnika zbliżeniowego 1 zł miesięcznie)
 • 7 zł za obsługę karty debetowej dla karty Pełnomocnika (obsługa nośnika zbliżeniowego 1 zł miesięcznie) 
 • 0 zł za kody sms do autoryzacji transakcji na koncie (inne banki powprowadzały za to opłaty) 
 • 0 zł za sprawdzanie saldo w bankomacie
 • 0,50 zł - usługa płać kartą i wypłacaj
 • 0 zł za standardowe przelewy przez internet 
 • 5 zł za przelew natychmiastowy
 • zwrot 2% transakcji do 25 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy kalendarzowych 
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów BGŻ BNP Paribas i Planet Cash
 • 0 zł za wypłaty gotówki za granicą z bankomatów grupy Paribas oraz w ramach Global Alliance 
 • 10 zł za wypłaty gotówki za granicą w pozostałych bankomatach

>>>  Konto Optymalne + 110 zł  <<<