Załóż konto Citi Priority i zyskaj do 400 zł

Załóż konto Citi Priority i zyskaj 100 zł premii za założenie konta oraz do 300 zł zwrotu za zakupy

Citibank ponownie oferuje do 400 zł tym którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste Citi Priority oraz wykonają transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do konta. Promocja została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich otrzymujemy 100 zł za otworzenie konta oraz zapewnienie średniomiesięcznego salda w wysokości 30.000 zł lub zapewnimy wpływy na konto w łącznej wysokości min. 5.000 zł oraz będziemy posiadać produkt kredytowy. Za transakcje bezgotówkowe dokonane kartą zyskać można zwrot w wysokości 6%. Zwrot można otrzymać przez pierwsze 6 miesięcy kalendarzowych. Maksymalna wysokość premii w miesiącu wynosi  maksymalnie 50 zł. 

 

Regulamin promocji

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 1000 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 31 października 2017r.
 • konto osobiste Citi Priority musi zostać aktywowane najpóźniej do 30 listopada 2017r.
 • 100 zł premii na starcie
  • Citibank przyzna 100 zł premii jeśli do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto konto:
   • utrzymamy na rachunkach bankowych Citibanku średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30.000 zł (wliczają się konta oszczędnościowe)
    lub
   • otrzymamy na konto wpływ w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5.000 zł oraz na ostatni dzień tego miesiąca posiadamy w Citibanku aktywny produkt kredytowy np. karta kredytowa, pożyczka (do kwoty 5.000 zł nie są zliczane wpłaty dokonane z innych kont osobistych Citibanku)
 • 6% zwrotu płatności kartą do 300 zł premii
  • Citibank przez 6 najbliższych miesięcy (liczonych po miesiącu w którym otworzono konto) naliczać nam będzie równowartość 6% wartości transakcji (w tym internetowe) wykonanych kartą
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 50 zł co razem daje 300 zł
  • w danym miesiącu należy wykonać mi. 1 transakcję bezgotówkową na kwotę min. 50 zł
  • do ww. transakcji nie wliczają się transakcje niezaksięgowane w danym miesiącu oraz zwrócone
  • premia będzie przekazywana co miesiąc do 15-ego następnego miesiąca
 • w dniu przyznawania premii umowa o konto nie może być w okresie wypowiedzenia oraz konto nie może być zamknięte
 • z promocji wyłączone są osoby które po 30 czerwca 2016r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • po otrzymaniu premii konto możemy zamknąć bez ponoszenie dodatkowych opłat

Citi Priority - koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy na kontach (w tym oszczędnościowe) mamy średniomiesięczne saldo w wysokości 30.000zł lub na konto wpłynęło 5.000zł oraz posiadamy kartę kredytową lub kredyt
 • 30 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w kraju kartą debetową

>>> Załóż konto Citi Priority <<<