Przenieś konto i zyskaj 200 zł premii w promocji Credit Agricole

Zyskaj 200 zł za przeniesienie konta do Credit Agricole

W promocji organizowanej przez Credit Agricole nadal zyskać można premię w wysokości 200 zł. Wystarczy otworzyć konto osobiste, wypełnić niezbędne formularze oraz zapewnić regularne wpływy na konto z tytułu wynagrodzenia przez co najmniej 3 miesiące. Wysokość premii jest zależna od wpływu na konto. Maksymalnie w promocji zyskać można 200 zł za zasilenie konta na kwotę 3000 zł. Jeśli uczestnik promocji zasili konto na kwotę mniejszą np. 1500 zł to otrzyma premię w wysokości 100 zł.

Regulamin promocji "Polacy wybierają Credit Agricole"

 • promocja trwa do 30.09.2017 r. 
 • wykluczone z promocji są osoby, które na 12 miesięcy przed przystąpieniem do promocji posiadały konto w Credit Agricole
 • należy zawrzeć wniosek o konto wraz z kontem i dostępem do elektronicznej bankowości i wyboru wyciągu w postaci elektronicznej
 • trzeba również zapewnić stały wpływ na konto
 • nie można wyrazić sprzeciwu wobec działań marketingowych banku
 • powinno się wypełnić w banku ,,Zlecenie przekazywania środków"
 • należy również zapewnić wpływ na konto, co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, kwoty zadeklarowanej na ,,Zlecenie przekazywania środków", na kwotę nie mniejszą niż 3000 zł przez co najmniej trzy następujące po sobie miesiące kalendarzowe, przy czym pierwszy wpływ na konto określony powyżej powinien zasilić konto najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu otwarcia konta
 • klient, który spełnił warunki regulaminu jest uprawniony do otrzymania uzyskania jednorazowej premii w wysokości 200 zł 
 • wypłata premii nastąpi nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po spełnienia przez klienta wszystkich warunków zawartych w regulaminie
 • w celu przeniesienia konta klient powinien złożyć w placówce banku Credit Agricole - wniosek z pełnomocnictwem, który będzie zawierał takie dane jak: nazwę dotychczasowego banku, prawidłowy numer konta dotychczas używanego, dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku, nazwę i adres instytucji 
 • wniosek z pełnomocnictwem powinien zostać złożony w dotychczasowym banku
 • bank nie przyzna premii jeśli klient nie spełni warunków zawartych w regulaminie
 • bank nie przyzna również premii również jeśli dotychczasowy bank klienta lub oddział dotychczasowego banku prowadzący rachunek klienta nie będzie uczestniczył w procesie przenoszenia rachunku
 • bank nie przyzna premii jeśli klient nie zapewni wymaganych wpływów na konto
 • klient w dniu wypłaty premii nie będzie posiadaczem karty 
 • regulamin 

Konto Prosto Oszczędzające Plus opłaty

 • 9,90 zł za prowadzenie konta/ zwolnienie z tej opłaty pod warunkiem zasilenia konta na kwotę 1500 zł bądź dla osób do 30 roku życia za wpływ na konto w wysokości 1000 zł
 • 0 zł za używanie karty płatniczej pod warunkiem dokonania operacji bezgotówkowych na kwotę 500 zł miesięcznie
 • 7,90 zł za używanie karty płatniczej jeśli nie dokonamy wymaganych transakcji
 • 0 zł za standardowe przelewy przez internet i mobilne
 • 0 zł za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów krajowych

>>> Przenieś konto  <<<