Otwórz konto Citi Priority i zyskaj 300 zł premii

Załóż konto Citi Priority i zyskaj 300 zł premii

 

>Citibank oferuje tym razem 50 zł przez 6 miesięcy tym którzy zdecydują się otworzyć konto osobiste Citi Priority oraz wykonają min. 2 transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do konta na łączną kwotę min. 300 zł. Dodatkowym warunkiem jest zapewnienie średniomiesięcznego salda w wysokości 30.000 zł lub zapewnia wpływu na konto w łącznej wysokości min. 5.000 zł i być jednocześnie posiadaczem produktu kredytowego np. karty kredytowej.

 

Regulamin promocji

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 2.500 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 30 listopada 2017r.
 • 50 zł premia naliczana jest za każdy miesiąc osobno jeśli spełnimy w danym miesiącu warunki: 
  • utrzymamy na rachunkach bankowych Citibanku średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30.000 zł (wliczają się konta oszczędnościowe)
   lub
   otrzymamy na konto wpływ tytułem wynagrodzenia w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5.000 zł (do kwoty 5.000 zł nie są zliczane wpłaty dokonane z innych kont osobistych Citibanku) oraz na ostatni dzień tego miesiąca posiadamy w Citibanku aktywny produkt kredytowy np. karta kredytowa, pożyczka, kredyt hipoteczny, linia kredytowa
  • wykonamy min. 2 transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do konta o łącznej wartości min. 300 zł
  • do ww. transakcji nie wliczają się transakcje niezaksięgowane w danym miesiącu oraz zwrócone
 • premia będzie przekazywana co miesiąc do końca następnego miesiąca w którym spełniono warunki promocji
 • premia przyznawana będzie przez 6 najbliższych miesięcy  z zastrzeżeniem, że ostatni miesiąc, za który jest ona wypłacana to siódmy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto konto
 • brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania premii w jednym z  miesięcy pozbawia nas prawa do otrzymania kolejnych premii
 • w dniu przyznawania premii umowa o konto nie może być w okresie wypowiedzenia oraz konto nie może być zamknięte lub zmienione na inne
 • premia jest wolna od opodatkowania
 • z promocji wyłączone są osoby które po 30 czerwca 2016r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • po otrzymaniu premii jeśli konto nam się nie spodoba będziemy mogli zamknąć bez ponoszenie dodatkowych opłat

2,5% lokata na 3 miesiące do 20.000 zł

Osoby które zasilą konto kwotą 30.000 zł będą mogły otworzyć lokatę z 2,5% oprocentowaniem do kwoty 20.000 zł i okresem 3 miesięcy. Promocyjną lokatę będziemy mogli otworzyć najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta.

Citi Priority - koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy na kontach (w tym oszczędnościowe) mamy średniomiesięczne saldo w wysokości 30.000zł lub na konto wpłynęło 5.000zł oraz posiadamy kartę kredytową lub kredyt
 • 30 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w kraju kartą debetową

 

 >>> Konto Citi Priority + 300 zł premii <<<