Zyskaj bon o wartości 200 zł do wykorzystania na wakacje.pl w promocji Konta Optymalnego

Bon o wartości 200 zł do wakacje.pl w promocji Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas

 

W nowej promocji organizowanej przez bank BGŻ BNP Paribas tym razem zyskać można voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w serwisie wakacje.pl. Pierwszy bon w wysokości 50 zł klient otrzyma za samo założenie konta Optymalnego. Kolejne 3 bony o tej samej wartości zostaną wydane pod warunkiem, że konto we wrześniu zostanie zasilone na kwotę 1000 zł oraz kartą wydaną do konta zostaną dokonane transakcje bezgotówkowe na kwotę 300 zł. Dodatkowo za transakcje dokonane kartą bank zwraca premię w wysokości 25 zł miesięcznie w promocji ,,Konto z Money Back". 

Regulamin promocji 

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017r.
 • pierwszy bon o wartości 50 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 31 sierpnia 2017r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • do 17 września 2017r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • konto koniecznie otwieramy z linku aktywacyjnego ze strony promocyjnej, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu konta z ich polecenia
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych i przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • trzy bony o wartości 50 zł każdy czyli w sumie 150 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • spełnimy warunki upoważniające nas do odebrania pierwszego bonu o wartości 50 zł
  • we wrześniu 2017r.  zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy transakcje kartą debetową na łączną kwotę min. 300 zł
 • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • najpóźniej do 28 września 2017r. otrzymamy od organizatora e-mail o przyznaniu 50 zł bonu
 • najpóźniej do 13 października 2017r. otrzymamy od organizatora e-mail o przyznaniu 150 zł bonu
 • nagrodę tj. 50 zł bon otrzymamy w postaci kodu w formie wiadomości SMS najpóźniej do 3 października 2017r.
 • nagrodę tj. 150 zł bon otrzymamy w postaci kodu w formie wiadomości SMS najpóźniej do 18 października 2017r.
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat)
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)
 • otwierając konto bierzemy jednocześnie udział w dodatkowej promocji opisanej poniżej

Bony możemy zrealizować na stronie wakacje.pl lub w punkcie stacjonarnym wakacje.pl najpóźniej do 30 czerwca 2018r. Podczas jednych (tych samych) zakupów na stronie można użyć kilku kodów. W przypadku zakupów o wartości niższej niż wartość kodu, niewykorzystana wartość kodu przepada.

Regulamin promocji: "Konto z moneyback" - zwrot do 300 zł rocznie za transakcje kartą

 • czas trwania promocji: 22.05.2017 r. do 31.08.2017 r.
 • z promocji wykluczone są osoby, które posiadały bądź współposiadały konto w BGŻ BNP Paribas w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do promocji 
 • należy złożyć wniosek o otwarcie konta wraz z kartą i dostępem do systemu bankowości internetowej (jeśli składamy wniosek przez internet niezbędne do tego jest posiadanie skanu dowodu osobistego)
 • trzeba również zaakceptować regulamin promocji i wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • umowę o konto powinno się podpisać za pośrednictwem kuriera bądź w oddziale banku
 • klient, który przystąpi do promocji ma prawo do otrzymania premii za transakcje dokonane kartą przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • premia naliczana jest w wysokości 2% wartości kwoty transakcji bezgotówkowej jaką zostało obciążone konto
 • przy ustalaniu wysokości premii nie są brane pod uwagę transakcje zwrócone i anulowane
 • przy ustalaniu wysokości premii nie są brane pod uwagę transakcje bezgotówkowe wykonane w cyklu rozliczeniowym w, którym umowa wygasła bądź została zastrzeżona karta
 • maksymalna łączna wysokość premii naliczanych przez bank nie może przekroczyć kwoty 25 zł miesięcznie
 • łączna kwota premii wypłacana za dany cykl rozliczeniowy jest zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
 • o wysokości premii, którą zostało uznane konto bank informuje w zestawieniu transakcji (uznanie konta tytułem "Moneyback")
 • regulamin promocji

 

Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas  koszt prowadzenia konta

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za obsługę karty debetowej dla karty Posiadacza (obsługa nośnika zbliżeniowego 1 zł miesięcznie)
 • 7 zł za obsługę karty debetowej dla karty Pełnomocnika (obsługa nośnika zbliżeniowego 1 zł miesięcznie) 
 • 0 zł za kody sms do autoryzacji transakcji na koncie (inne banki powprowadzały za to opłaty) 
 • 0 zł za sprawdzanie saldo w bankomacie
 • 0,50 zł - usługa płać kartą i wypłacaj
 • 0 zł za standardowe przelewy przez internet 
 • 5 zł za przelew natychmiastowy
 • zwrot 2% transakcji do 25 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy kalendarzowych 
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów BGŻ BNP Paribas i Planet Cash
 • 0 zł za wypłaty gotówki za granicą z bankomatów grupy Paribas oraz w ramach Global Alliance 
 • 10 zł za wypłaty gotówki za granicą w pozostałych bankomatach

>>> Konto Optymalne + bon 200 zł do wakacje.pl  <<<