Odbierz kasę za świadectwo ze średnią 4.0 w promocji BZ WBK

Zgarnij premię za świadectwo szkolne ze średnią 4.0 w promocji Bank Zachodni WBK

 

W promocji BZ WBK uczniowie, którzy nie ukończyli 13 lat oraz 20 lat, jeżeli posiadają konto w tym banku bądź założą Konto Jakie Chcę w Banku Zachodnim i pokażą świadectwo za poprzedni rok szkolny ze średnią co najmniej 4.0 otrzymają od banku premię w wysokości 50 zł. Bank nagrodę przyznaję za rok szkolny 2016/2017 oraz za rok 2017/18. Świadectwo można okazać w dowolnej placówce banku. Promocja trwać będzie do 31.08.2018 r.

 

Regulamin promocji

 • premię od banku otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • mamy ukończone 13 lat oraz nie więcej niż 20 lat
  • jesteśmy lub byliśmy uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej
  • przedstawimy do wglądu w oddziale banku/placówce partnerskiej świadectwo szkolne, na którym w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskano z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,0 (nie wlicza się zachowania). Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć
  • w dniu przedstawienia świadectwa szkolnego nie możemy mieć wyrażonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych w banku
  • w dniu przekazania nagrody musimy być posiadaczem konta osobistego: Konto Jakie Chcę
 • uczestnik promocji może otrzymać maksymalnie dwie nagrody, za każde przedstawione świadectwo szkolne
 • premię bank przeleje na konto do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym okazano świadectwo
 • bank do nagrody dorzuca 19% podatek dochodowy który przekaże do urzędu skarbowego

Świadectwo szkolne – dokument wystawiany przez szkołę podstawową, gimnazjalną lub ponadgimnazjalną na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 i / lub na zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Konto Jakie Chcę do 26 lat koszt prowadzenia

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - przelew internetowy krajowy
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BZWBK
 • 0 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach krajowych
 • opłata za kartę do wyboru:
  • 1 wariant
   3 zł - miesięczna opłata za kartę bez względu na ilość transakcji

  • 2 wariant
   0 zł - miesięczna opłata za kartę gdy wykonano min. 5 transakcji
   5 zł - miesięczna opłata za kartę gdy nie wykonano min. 5 transakcji

  • 3 wariant
   0 zł - miesięczna opłata za kartę gdy wykonano transakcje na min. 500 zł
   5 zł - miesięczna opłata za kartę gdy nie wykonano transakcji na min. 500 zł

Konto Jakie Chcę powyżej 26 lat koszt prowadzenia

 • 0 zł - prowadzenie rachunku
 • 0 zł - przelew internetowy krajowy
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BZWBK
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach krajowych
 • opłata za kartę do wyboru:
  • 1 wariant
   3 zł - miesięczna opłata za kartę bez względu na ilość transakcji

  • 2 wariant
   0 zł - miesięczna opłata za kartę gdy wykonano min. 5 transakcji
   5 zł - miesięczna opłata za kartę gdy nie wykonano min. 5 transakcji

  • 3 wariant
   0 zł - miesięczna opłata za kartę gdy wykonano transakcje na min. 500 zł
   5 zł - miesięczna opłata za kartę gdy nie wykonano transakcji na min. 500 zł

 >>> Konto Jakie Chcę <<<