Zyskaj 100 zł do wydania w H&M oraz 300 zł zwrotu za zakupy w promocji Konta Optymalnego

Zgarnij 100 zł do wydania w sieci H&M oraz 300 zł zwrotu za zakupy w BGŻ BNP Paribas

W promocji "Stylowe konto" zyskać można bon o wartości 100 zł do wydania w sieci H&M. Dodatkowo bank BGŻ BNP Paribas zwraca co miesiąc pieniądze za transakcje mobilne. Łącznie w promocji zyskać można aż 400 zł. Aby otrzymać bon wystarczy złożyć wniosek o otworzenie Konta Optymalnego wraz z kartą oraz w styczniu zapewnić wpływ na konto w wysokości 1000 zł oraz dokonać transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 300 zł oraz zalogować się minimum 1 raz do bankowości elektronicznej online banku Pl@net. Pula nagród w promocji jest ograniczona. Warto się spieszyć. 

Regulamin promocji "Stylowe konto"

 • promocja trwa do 22.12.2017 r. bądź do osiągnięcia liczby 1000 rejestracji
 • w promocji może wziąć udział osoba, która w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otwarcie konta nie była posiadaczem, ani współposiadaczem rachunku 
 • należy wypełnić dedykowany formularz promocji 
 • powinno się złożyć wymagane oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia promocji dotyczących zaakceptowania regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ich przekazania do banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji
 • po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma informację o objęciu go promocją, w postaci potwierdzenia go poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail uczestnika promocji
 • uczestnik promocji powinien złożyć wniosek o otworzenie konta osobistego wraz z kartą w promocji "Mobilna premia" z wykorzystaniem linka promocyjnego tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą linka na stronę internetową banku
 • umowę o konto należy podpisać za pomocą kuriera 
 • nagrodę w promocji stanowi bon w postaci kodu o wartości 100 zł do wykorzystania w sieci H&M
 • aby otrzymać nagrodę uczestnik powinien: zapewnić wpływ na koncie w miesiącu styczniu 2018 r. na kwotę minimum 1000 zł, dokonać również w styczniu transakcji bezgotówkowych na kwotę 300 zł oraz zalogować się do bankowości elektronicznej Pl@net
 • weryfikacje prawa uczestników do nagrody przeprowadzi bank na podstawie danych przekazanych organizatorowi
 • uczestnik promocji nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie
 • każdy laureat zostanie poinformowany przez organizatora o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym
 • wiadomość zostanie przesłana do laureatów nie później niż do 16.02.2018 r.
 • nagrody zostaną przekazane laureatom w terminie do 12.03.2018 r. w formie wiadomości sms przesłanej na podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym numer jego telefonu
 • regulamin promocji

 

BGŻ BNP Paribas - jak uzyskać premię mobilną 300 zł

 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • najpóźniej do 29 grudnia 2017r. otworzymy konto osobiste Optymalne, Maksymalne lub Premium
  • do konta dobierzemy kartę debetową oraz dostęp do bankowości elektronicznej
  • wyrazimy zgodę na przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem (e-korespondencja)
  • zaakceptujemy regulamin promocji
 • jak naliczana jest premia:
  • każdy miesiąc naliczany jest osobno 
  • 1 zł otrzymujemy od każdej transakcji mobilnej
  • maksymalnie miesięcznie możemy otrzymać 25 zł
  • premia naliczana jest przez pierwsze 12 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
  • premia wypłacana jest do 8 dnia kolejnego miesiąca
  • premia będzie wypłacana od transakcji mobilnych, których wartość wynosi co najmniej 1 zł
  • w przypadku kilku transakcji aplikacją mobilną GOmobile wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję
 • premia nie jest wypłaca jeśli umowa o konto zostanie rozwiązana
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Transakcja Mobilna - każda transakcja aplikacją mobilną GOmobile, Android Pay i MasterPass

Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile - transakcja bezgotówkowa obciążająca konto posiadacza, za wyjątkiem płatności poprzez system BLIK i założenia lokaty, realizowana poprzez aplikację o nazwie GOmobile instalowaną na urządzeniach mobilnych (wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do internetu, integrujące w sobie funkcje komputera lub telefonu komórkowego) z oprogramowaniem Android lub iOS, którą to aplikację bank udostępnia posiadaczowi.

Transakcja Android Pay - transakcja bezgotówkowa dokonana z wykorzystaniem anteny zbliżeniowej NFC w terminalu POS lub transakcja dokonana w aplikacji, tzw. „in-app payment”, obciążająca konto posiadacza, dokonana przy wykorzystaniu karty zarejestrowanej w aplikacji Android Pay, pobranej ze sklepu Google Play i zainstalowanej na urządzeniach mobilnych.

Transakcja MasterPass - transakcja bezgotówkowa obciążająca konto posiadacza, dokonana kartą w ramach usługi Cyfrowego Portfela Banku, tj. usługi udostępnionej przez bank i realizowanej poprzez system MasterPass zgodnie z regulaminem usługi cyfrowego portfela Banku BGŻ BNP Paribas S.A. „e-Portfel”.

Konto Optymalne koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach grupy BNP Paribas za granicą
 • 10 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach za granicą

>>> Konto Optymalne + 400 zł w promocji "Stylowe konto" <<<