Zgarnij bilety do kina w kolejnej edycji promocji "Gratka dla kinomanów"

Zgarnij 6 biletów do kina w promocji "Gratka dla Kinomanów"

W atrakcyjnej promocji ,,Filmowe konto edycja 3" w zamian za założenie konta wraz z kartą debetową oraz spełnienie warunków opisanych w regulaminie zyskać można aż 6 biletów do sieci kin Multikino. Aby zyskać bilety należy podpisać umowę o założenie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową i aktywnie z niego korzystać to znaczy w każdym z miesięcy grudzień - luty 2017 zapewnić wpływ na konto w wysokości 1000 zł oraz dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 200 zł w każdym z tych miesięcy oraz zalogować się do systemu bankowości online. Z promocji mogą skorzystać osoby, które na 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia promocji nie posiadały bądź współposiadały rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas. 

Regulamin promocji 

 • promocja trwa do 30.11.2017 r. bądź do osiągnięcia liczby 1000 zgłoszeń do promocji
 • z promocji może skorzystać osoba, która ukończyła 18 lat oraz w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia promocji nie była posiadaczem bądź współposiadaczem konta w banku BGŻ BNP Paribas
 • aby wziąć udział w promocji należy wypełnić formularz zgłoszenia do promocji
 • należy wyrazić wszelkie zgody marketingowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora promocji
 • po przesłaniu formularza zgłoszeniowego uczestnik otrzyma na adres e-mail wiadomość o potwierdzeniu zgłoszenia do promocji
 • powinno się również złożyć wniosek o otwarcie konta osobistego wraz z kartą debetową przez internet z wykorzystaniem linka promocyjnego tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą linka na stronę internetową banku
 • umowę o konto należy podpisać z wykorzystaniem kuriera do 21.12.2017 r.
 • uczestnik może skorzystać z promocji tylko raz
 • na dzień wydania nagród w postaci biletów konto wraz z kartą powinno być aktywne

Wydanie nagród 

 • pierwsza nagroda w postaci 2 kodów zostanie przyznana uczestnikowi, który spełni niżej opisane warunki:
 • 1) od dnia 1 grudnia do 31 grudnia 2017 r. zostaną odnotowane na jego koncie wpływy w wysokości minimum 1000 zł
 • 2) od dnia 1 grudnia do 31 grudnia 2017 r. dokona transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 200 zł oraz zaloguje się do systemu bankowości online Pl@net
 • druga nagroda w postaci 2 kodów zostanie przyznana uczestnikowi, który spełni niżej opisane warunki:
 • 1) od 1 stycznia do 31 stycznia 2018 r. zostaną odnotowane na jego koncie wpływy w wysokości minimum 1000 zł
 • 2) od 1 stycznia do 31 stycznia 2018 r. dokona transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 200 zł oraz zaloguje się do systemu bankowości online Pl@net
 • trzecie nagroda w postaci 2 kodów zostanie przyznana uczestnikowi, który spełni niżej opisane warunki:
 • 1) od 1 lutego  do 28 lutego 2018 r. zostaną odnotowane na jego koncie wpływy w wysokości minimum 1000 zł
 • 2) od 1 lutego  do 28 lutego 2018 r. dokona transakcji bezgotówkowych na kwotę 200 zł oraz zaloguje się do systemu bankowości online Pl@net
 • weryfikację prawa uczestnika do nagrody przeprowadzi bank na podstawie danych przekazanych organizatorowi przez uczestników, które te dane organizator przekaże bankowi na podstawie odrębnej zgody uzyskanej od uczestników promocji
 • nagrody są ważne i mogą być użyte do dnia 30.06.2018 r. 
 • każdy kod uprawnia do wymiany go na jeden bilet z bieżącego repertuaru kin wyświetlany w technologii 2 D w sieci kin pod szyldem Multikino i SilverScreen
 • każdy laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail
 • wiadomość zostanie wysłana laureatom nie później niż do dnia: 16.01.2018 r., 19.02,2018 r., 16.03.2018 r.
 • nagrody zostaną przekazane w formie wiadomości sms na numer telefonu uczestnika w terminach: 29.01.2018 r., 28.02.2018 r., 30.03.2018 r. 
 • regulamin promocji 

Konto Optymalne opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach grupy BNP Paribas za granicą
 • 10 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach za granicą

>>> Konto Optymalne + 6 biletów do kina <<<