Załóż ekonto i zyskaj nawet 1000 zł w promocji

Otwórz ekonto i zyskaj nawet 1000 zł 

Wystartowała bardzo ciekawa akcja promująca ekonto w mBank. Do zdobycia w promocji jest aż 1000 zł. Za samo założenie ekonta wraz z kartą oraz dokonanie kilku transakcji bezgotówkowych możemy otrzymać na start 100 zł premii. Dodatkowe pieniądze otrzymać możemy za każde skuteczne polecenie ekonta naszym znajomym i przyjaciołom. Uczestnik promocji za każde skuteczne polecenie może otrzymać 50 zł. W odrębnej promocji prowadzonej przez mBank zyskać można aż 650 zł zwrotu za zakupy. Łącznie w całej promocji zyskać można aż 1000 !

Regulamin promocji: "ekonto z BONUSEM" 

 • promocja trwa do 18.12.2017 r.
 • należy zarejestrować się w serwisie podając swoje dane jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail
 • powinno się również zaakceptować regulamin oraz kliknąć w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail potwierdzając tym samym udział w promocji
 • link aktywacyjny przekieruje uczestnika promocji na stronę serwisu, gdzie należy złożyć wniosek o założenie ekonta
 • w okresie od 13.11.2017 r. do 18.12.2017 r. trzeba złożyć wniosek o otwarcie ekonta wraz z kartą wyłącznie przez konto uczestnika w serwisie w zakładce "Konto Bonus", przekierowującego uczestnika do strony mBanku
 • umowę należy podpisać za pośrednictwem: kuriera, w placówce mBanku, w mKiosku
 • najpóźniej w miesiącu po zawarciu umowy trzeba wykonać minimum 5 transakcji na dowolną kwotę 
 • przez transakcje rozumie się: płatność kartą do ekonta, przelew na konto w innym banku niż mBank bądź płatności internetowe zaksięgowane na ekoncie
 • uwaga: wypłata z bankomatu i przelew z ekonta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod uwagę, nie będą brane pod uwagę również płatności anulowane
 • adres e-mail uczestnika przy składaniu wniosku powinien być taki sam jak podany w trakcie rejestracji konta uczestnika w serwisie
 • uczestnik biorący udział w promocji może założyć tylko jedno konto
 • uczestnik, który spełnił wszystkie wyżej opisane warunki regulaminu otrzyma bonus w wysokości 100 zł 
 • o przyznaniu bonusu organizator powiadomi uczestników do 28.02.2017 r. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z linkiem, który przekieruje go do formularza, za pośrednictwem którego uczestnik powinien uzupełnić dodatkowe dane: numer nowo otwartego konta w ramach promocji oraz numer PESEL niezbędny do wypłacenia bonusu uczestnikowi
 • uczestnik zobowiązany jest do podania wymaganych danych w terminie 7 dni od daty otrzymania e-mailu o przyznaniu mu bonusu
 • bonus zostanie wypłacony najpóźniej do 2.03.2018 r.
 • uczestnikami promocji mogą być osoby, które posiadają jedynie konto firmowe w mBank oraz osoby, które nie posiadały konta osobistego w tym banku 
 • regulamin

 

 Program poleceń - 50 zł za każde skuteczne polecenie

 •  uczestnik biorąc udział w promocji może również zyskać dodatkowy bonus w wysokości 50 zł za każde skutecznie polecone ekonto
 • uczestnikowi za pośrednictwem serwisu zostanie udostępnione indywidualnie wygenerowany kod 
 • warunkiem otrzymania premii przez uczestnika jest dokonanie przez Nowego Klienta rejestracji konta w serwisie wyłącznie przy użyciu linku polecającego udostępnionego mu przez uczestnika oraz spełnienie wszystkich warunków akcji opisanych wyżej w regulaminie: "ekonto z BONUSEM"
 • wykluczone z promocji są osoby, które w okresie od 1.01.2016 r. do dnia złożenia wniosku o ekonto posiadały rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy  w mBanku (wspólnie lub samodzielnie), jak również osoby, które złożyły wniosek o otwarcie ekonta i jest on w trakcie rozpatrywania
 • uczestnik może otrzymać premię za maksymalnie 5 poleconych kont
 • regulamin

Zwrot 600 zł za zakupy w mBank - regulamin promocji

 • do promocji można przystąpić do 10.01.2018 r.
 • promocja jest skierowana do nowych klientów banku
 • wykluczone z promocji są osoby, które posiadały konto po 1.01.2016 r. bądź rachunek wspólny
 • należy założyć ekonto w taryfie standard bądź plus  wraz z kartą płatniczą 
 • powinno się zaakceptować oświadczenie zawarte w regulaminie promocji
 • nagrodą w promocji jest premia za płatność kartą lub BLIK oraz zwolnienie z miesięcznej opłaty za kartę promocyjną oraz gwarancja niezmienności opłat oraz warunków zwalniających z opłat 
 • premia wynosi 4% wartości wartości płatności kartą i 4% płatności BLIK
 • uczestnik promocji otrzymuje raz w miesiącu zwrot za płatności kartą i BLIK przez okres 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych
 • maksymalna wysokość premii w miesiącu wynosi: 130 zł 
 • jeśli chcemy otrzymać zwrot powinniśmy zasilić konto na minimum 1000 zł oraz zalogować się minimum 1 raz w aplikacji mobilnej w miesiącu 
 • należy dokonać transakcji na kwotę minimum 250 zł by otrzymać premię
 • transakcje kartą i BLIK nie powinny być anulowane
 • transakcje powinny być przeprowadzone w punktach handlowo - usługowych (płatności za zakupy w sklepie)
 • premia zostanie wypłacona począwszy od drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę
 • zwrot zostanie przesłany na rachunek ekonta 
 • łączna wartość premii za płatność kartą i BLIK w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 650 zł
 • w ramach promocji otrzymujemy dodatkowo brak miesięcznej opłaty za kartę debetową przez najbliższe 24 miesiące
 • regulamin promocji

ekonto  standard -  koszt prowadzenia

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe w PLN
 • 0 zł za kartę debetową 
 • 0 zł za BLIK
 • 0 zł za potwierdzenie operacji kodem sms 
 • 0 zł opłata za wypłatę co najmniej 100 zł w bankomatach Euronet, Planetcash, BZ WBK
 • 1,30 zł opłata za wypłatę mniej niż 100 zł w pozostałych bankomatach w kraju
 • 7 zł wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

>>> ekonto z bonusem <<<