Otwórz konto w ING i zyskaj 140 zł

Otwórz konto w ING i zyskaj 140 zł premii

Wystartowała kolejna edycja promocji konta osobistego w ING. Głównym warunkiem uzyskania 100 zł premii jest otworzenie konta oraz wykonanie transakcji kartą debetową lub BLIKiem. Dodatkowe 20 zł otrzymamy za wykonane min. 3 transakcji BLIKiem płacąc za zakupy internetowe. Kolejne 20 zł otrzymamy za to, że na konto wpłynie wynagrodzenie. Drugie 20 zł otrzymamy jeśli wcześniej spełnimy warunek otrzymania 100 zł i 20 zł. Promocja dla osób mających 18-25 lat różni się od tych co mają ponad 26 lat tym, że wspomniany wpływ wynagrodzenia nie może być niższy niż 1.000 zł. Młodsi muszą wykonać min. 8 transakcji na dowolną kwotę, starsi natomiast mogą wykonać dowolną ilość transakcji, ważne jest to by były one na kwotę min. 1.000 zł.

Do 140 zł premii za otworzenie konta osobistego w ING Bank Śląski - dla osób mających 18-25 lat

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 31 stycznia 2018r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 31 stycznia 2018r. wypełnimy wniosek o otwarcie konta osobistego (Direct lub Komfort) wraz z kartą debetową
  • w przypadku gdy nie posiadamy konta oszczędnościowego w ING to konto osobiste otwieramy razem z kontem oszczędnościowym
  • w przypadku gdy 30 listopada 2017r. posiadaliśmy konto oszczędnościowe wypełniamy formularz na stronie www.ingbank.pl/140form-18 a konto otwieramy przez bankowość internetową ING, 
  • do 31 marca 2018r. dokonamy min. 8 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub BLIKiem na dowolną kwotę
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 31 marca 2018r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do 8 które upoważniają do otrzymania 100 zł)
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 20 zł premii za transakcje BLIKiem
  • do 31 marca 2018r. na konto wpłynie wynagrodzenie lub stypendium (nie będą brane pod uwagę wpłaty własne, we wpłatomatach oraz gdy przelew pochodzi z innego rachunku osobistego a nie firmowego)
 • transakcje o których mowa powyżej muszą być zaksięgowane najpóźniej do 20 kwietnia 2018r. (nie warto więc czekać na ostatnią chwilę), nie mogę być anulowane lub zwrócone oraz nie wliczają się wypłaty gotówki
 • należy posiadać nowo otwarte konta oraz kartę debetową na dzień wypłaty premii tj. 30 kwietnia 2018r.
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 czerwca 2016r. do 30 listopada 2017r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Klasyczne, Student, Komfort, Premium

Do 140 zł premii za otworzenie konta osobistego w ING Bank Śląski - dla osób mających powyżej 26 lat

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 31 stycznia 2018r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 31 stycznia 2018r. wypełnimy wniosek o otwarcie konta osobistego (Direct lub Komfort) wraz z kartą debetową
  • w przypadku gdy nie posiadamy konta oszczędnościowego w ING to konto osobiste otwieramy razem z kontem oszczędnościowym
  • w przypadku gdy 30 listopada 2017r. posiadaliśmy konto oszczędnościowe wypełniamy formularz na stronie www.ingbank.pl/140form a konto otwieramy przez bankowość internetową ING, 
  • do 31 maja 2018r. dokonamy transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub BLIKiem na łączną kwotę min. 1.000 zł
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 31 maja 2018r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do 8 które upoważniają do otrzymania 100 zł)
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 20 zł premii za transakcje BLIKiem
  • do 31 maja 2018r. na konto wpłynie wynagrodzenie w kwocie min. 1.000 zł (nie będą brane pod uwagę wpłaty własne, we wpłatomatach oraz gdy przelew pochodzi z innego rachunku osobistego a nie firmowego)
 • transakcje o których mowa powyżej muszą być zaksięgowane najpóźniej do 20 czerwca 2018r. (nie warto więc czekać na ostatnią chwilę), nie mogę być anulowane lub zwrócone oraz nie wliczają się wypłaty gotówki
 • należy posiadać nowo otwarte konta oraz kartę debetową na dzień wypłaty premii tj. 30 czerwca 2018r.
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 czerwca 2016r. do 30 listopada 2017r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Klasyczne, Student, Komfort, Premium

Po spełnieniu prostych ww. warunków regulaminu bank przeleje na nowo otwarte konto premię. Jeśliby konto nam się nie spodobało, możemy je w każdej chwili zamknąć, warto jednak poczekać na przyznanie premii.

ING Bank Śląski - Konto Direct koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie konta
 • 0 zł - brak opłaty za przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 200 zł dla osób mających 18-26 lat
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku 
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki PLN w bankomatach ING Bank Śląski oraz Planet Cash
 • 0 zł - opłata za pierwszą wypłatę gotówki w danym okresie w pozostałych bankomatach
 • 2,50 zł - opłata za kolejne wypłaty gotówki w danym okresie w pozostałych bankomatach
 • 0 zł - opłata za wpłatę gotówki we wpłatomacie ING

ING Bank Śląski - Konto Komfort koszt prowadzenia konta

 • 12 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - brak opłaty za przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 200 zł dla osób mających 18-26 lat
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku 
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce
 • 0 zł - opłata za wpłatę gotówki we wpłatomacie ING

Konto Oszczędnościowe w ING koszt prowadzenia

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - brak opłaty za przelewy internetowe na własne konto osobiste w ING
 • 0 zł - brak opłaty za pierwszy przelew internetowy w danym okresie na konto w innym banku
 • 9 zł - każdy kolejny przelew internetowy w danym okresie na konto w innym banku

>>> Konto ING <<<