Załóż Konto Optymalne w promocji Money Manii i zyskaj 100 zł premii oraz do 300 zł zwrotu za transakcje mobilne

Weź udział w promocji Money Manii i zyskaj do 100 zł premii za założenie Konta Optymalnego oraz do 300 zł zwrotu za transakcje mobilne 

Wystartowała kolejna edycja znanej promocji Money Mania. Tym razem za samo założenie Konta Optymalnego zyskać można premię w wysokości 100 zł za aktywne korzystanie z konta oraz w odrębnej promocji prowadzonej przez bank do 300 zł zwrotu za transakcje dokonane mobilnie z wykorzystaniem aplikacji GOmobile, Android Pay bądź MasterPass. Warunki zyskania premii gwarantowanej w wysokości 100 zł nie są trudne do spełnienia. Wystarczy zarejestrować się w promocji, otworzyć Konto Optymalne wraz z kartą oraz w każdym z miesięcy: marzec, kwiecień, maj zapewnić wpływ na konto w wysokości 1000 zł oraz dokonać transakcji bezgotówkowych kartą na 300 zł. 

Regulamin promocji: Money Mania edycja specjalna konto

 • promocja trwa od 23.01.2018 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do do 23.02.2018 r.
 • z promocji mogą skorzystać uczestnicy, którzy nie są stroną umowy na dzień składania wniosku oraz w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Optymalnego nie byli posiadaczem ani współposiadaczem jakiegokolwiek konta w banku BGŻ BNP Paribas, ani BNP Paribas bądź BGŻ
 • aby wziąć udział w promocji należy wypełnić formularz na stronie promocji i podać w nim poprawnie swoje dane
 • trzeba również wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej w zakresie organizowanej promocji i udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
 • po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma informację o objęciu go promocją poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji
 • uczestnik powinien również złożyć wniosek o otwarcie konta Optymalnego wraz z kartą płatniczą w promocji: "Mobilna premia 2" 
 • uczestnik powinien złożyć wniosek o otwarcie konta z wykorzystaniem linka promocyjnego to znaczy przechodząc bezpośrednio za pomocą linka promocyjnego na stronę internetową banku
 • umowę powinno się podpisać za pomocą kuriera
 • uczestnik powinien na dzień wypłaty nagrody posiadać konto oraz kartę na dzień wypłaty nagrody
 • każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko jeden raz
 • nagrodą w promocji stanowi nagroda pieniężna w wysokości 50 zł, każdy uczestnik jest uprawniony do otrzymania dwóch nagród
 • pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł uczestnik otrzyma pod warunkiem, że w marcu zapewni wpływ na konto w wysokości 1000 zł oraz dokona transakcje kartą na kwotę 300 zł 
 • drugą nagrodę uczestnik otrzyma pod warunkiem, że w kwietniu i maju zapewni wpływ na konto w wysokości 1000 zł oraz w każdym z tych miesięcy dokona transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 300 zł
 • każdy laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody przez organizatora za pomocą wiadomości e-mail 
 • wiadomość zostanie przesłana laureatom nie później niż do 16.04.2018 r. dla potwierdzenia otrzymania pierwszej nagrody
 • wiadomość zostanie przesłana laureatom nie później niż do 18.06.2018 r. dla potwierdzenia otrzymania drugiej nagrody
 • nagrody zostaną przekazane za pomocą przelewu bezpośredniego w terminie: pierwsza nagroda do 30.04.2018 r. oraz druga nagroda w terminie do 29.06.2018 r.
 • w celu odebrania nagrody każdy laureat otrzyma wiadomość e-mail od organizatora wiadomość z linkiem oraz kodem, należy przejść na stronę do której przekierowuje link oraz uzupełnić tam poprawnie swoje dane w tym numer nowo otwartego konta w ramach promocji - wiadomość od organizatora zostanie przesłana: 16.04.2018 r. 
 • dane należy uzupełnić najpóźniej do 25.04.2018 r. jeśli uczestnik tego nie zrobi - nagrody nie otrzyma
 • regulamin promocji

Premia 300 zł za transakcje mobilne w promocji banku "Mobilna premia"

 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • najpóźniej do 31 marca 2018r. otworzymy konto osobiste Optymalne, Maksymalne lub Premium
  • do konta dobierzemy kartę debetową oraz dostęp do bankowości elektronicznej
  • wyrazimy zgodę na przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem (e-korespondencja)
  • przez 12 najbliższych miesięcy kalendarzowych konto musi być aktywnie wykorzystywane tzn. musi na nie wpływać wynagrodzenie za pracę a jeśli nie wpływa, to należy wykonać min. 2 transakcje płatnicze z rachunku na rzecz:
   • dostawców mediów np. płatności za telefon, TV, internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki,
   • dostawców usług płatniczych, np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza, w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot,
   • uczelniami, szkołami wyższymi, np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich,
   • placówkami systemu oświaty, np. szkoły, przedszkola, żłobki albo kluby dziecięce
  • zaakceptujemy regulamin promocji
 • jak naliczana jest premia:
  • każdy miesiąc naliczany jest osobno i w danym miesiącu musi zostać spełniony warunek aktywności (opisany powyżej)
  • 1 zł otrzymujemy od każdej transakcji mobilnej na kwotę min. 5 zł z wyłączeniem transakcji BLIK oraz transakcji na rachunek lokat oszczędnościowych
  • jeśli transakcja w danym miesiącu została wykonana na ten sam rachunek, to liczona jest tylko pierwsza transakcja w danym miesiącu kalendarzowym
  • maksymalnie miesięcznie możemy otrzymać 25 zł
  • premia naliczana jest przez pierwsze 12 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
  • premia wypłacana jest do 8 dnia kolejnego miesiąca
 • premia nie jest wypłaca jeśli umowa o konto zostanie rozwiązana
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Transakcja Mobilna - każda Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile i Transakcja z użyciem Aplikacji Android Pay

Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile - transakcja bezgotówkowa obciążająca konto posiadacza, realizowana poprzez aplikację o nazwie GOmobile

Transakcja Android Pay - transakcja bezgotówkowa dokonana z wykorzystaniem anteny zbliżeniowej NFC w terminalu POS lub transakcja dokonana w aplikacji, tzw. „in-app payment”, obciążająca konto posiadacza, dokonana przy wykorzystaniu karty zarejestrowanej w aplikacji Android Pay

Konto Optymalne koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce