Zyskaj 140 zł premii w promocji ING Bank Śląski

Zyskaj 140 zł premii w promocji banku w ING Bank Śląski

Rozpoczęła się kolejna promocja banku ING Bank Śląski dla nowych klientów banku. W promocji w dość łatwy sposób zgarnąć można do 140 zł premii. Z promocji mogą skorzystać osoby, które nie posiadały konta w ING od 1.08.2016 r. do 31.01.2018 r. Aby zyskać premię przede wszystkim należy otworzyć konto osobiste wraz z kartą płatniczą i kontem oszczędnościowym oraz dokonać płatności bezgotówkowych opisanych w regulaminie promocji. Dodatkowo w promocji można zyskać 100 zł w promocji za wpływ wynagrodzenia na konto. 

Regulamin promocji dla osób w wieku od 18 - 25 lat

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 30 kwietnia 2018r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 30 kwietnia 2018r. wypełnimy wniosek o otwarcie konta osobistego (Direct lub Komfort) wraz z kartą debetową
  • w przypadku gdy nie posiadamy konta oszczędnościowego w ING to konto osobiste otwieramy razem z kontem oszczędnościowym
  • w przypadku gdy 31 stycznia 2018r. posiadaliśmy konto oszczędnościowe wypełniamy formularz na stronie www.ingbank.pl/form18-25 a konto otwieramy przez bankowość internetową ING, 
  • do 30 czerwca 2018r. dokonamy min. 8 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub BLIKiem na dowolną kwotę
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 30 czerwca 2018r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do 8 które upoważniają do otrzymania 100 zł)
   albo
   do 30 czerwca 2018r. na konto wpłynie wynagrodzenie lub stypendium (nie będą brane pod uwagę wpłaty własne, we wpłatomatach oraz gdy przelew pochodzi z innego rachunku osobistego a nie firmowego)
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 30 czerwca 2018r. spełnione zostaną oba powyższe warunki otrzymania 20 zł premii, czyli zostaną wykonane 3 transakcje BLIKiem za zakupy internetowe i na konto wpłynie wynagrodzenie lub stypendium
 • do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • do 8 sierpnia 2018r. tj. na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne oraz nie może zostać wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć a zgody wycofać bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2018r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Klasyczne, Student, Komfort, Premium

Regulamin promocji dla osób w wieku od 26 lat wzwyż

 • czas na wysłanie wniosku o konto mamy do 30 kwietnia 2018r.
 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 30 kwietnia 2018r. wypełnimy wniosek o otwarcie konta osobistego (Direct lub Komfort) wraz z kartą debetową
  • w przypadku gdy nie posiadamy konta oszczędnościowego w ING to konto osobiste otwieramy razem z kontem oszczędnościowym
  • w przypadku gdy 31 stycznia 2018r. posiadaliśmy konto oszczędnościowe wypełniamy formularz na stronie www.ingbank.pl/form140 a konto otwieramy przez bankowość internetową ING, 
  • do 31 sierpnia 2018r. dokonamy transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub BLIKiem na łączną kwotę min. 1.000 zł
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 31 sierpnia 2018r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do 8 które upoważniają do otrzymania 100 zł)
   albo
   do 31 sierpnia 2018r. na konto wpłynie wynagrodzenie w kwocie min. 1.000 zł (nie będą brane pod uwagę wpłaty własne, we wpłatomatach oraz gdy przelew pochodzi z innego rachunku osobistego a nie firmowego)
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 31 sierpnia 2018r. spełnione zostaną oba powyższe warunki otrzymania 20 zł premii, czyli zostaną wykonane 3 transakcje BLIKiem za zakupy internetowe i na konto wpłynie wynagrodzenie
 • do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • do 10 października 2018r. tj. na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne oraz nie może zostać wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć a zgody wycofać bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2018r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Klasyczne, Student, Komfort, Premium

Po spełnieniu prostych ww. warunków regulaminu bank przeleje na nowo otwarte konto premię. Jeśliby konto nam się nie spodobało, możemy je w każdej chwili zamknąć, warto jednak poczekać na przyznanie premii.

2,50% Konto oszczędnościowe

W ramach promocji bank oferuje konto oszczędnościowe z oprocentowaniem wynoszącym 2,50% przez okres 4 miesięcy od daty otwarcia konta. Oprocentowanie ważne jest dla kwoty do 100.000 zł. Kwota powyżej 100.000 zł otrzymuje oprocentowanie standardowe 0,70%.

100 zł za przelew wynagrodzenia i konto oszczędnościowe

Do 10 marca 2018r. można zapisać się do promocji w zakładce Oferta ING, sekcja "Promocje" w której otrzymać można 100 zł premii. W dniu zapisania do promocji należy być posiadaczem konta osobistego oraz Otwartego Konta Oszczędnościowego. Jeśli więc nie masz konta a chcesz otrzymać 100 zł premię, najpierw otwórz konto oszczędnościowe OKO.

W promocji konta oszczędnościowego mogą wziąć udział tylko te osoby które w okresie od 1 września 2017r. do 30 listopada 2017r. nie otrzymały wpływu na konto w wysokości min. 1.000 zł (jednorazowo) lub nie posiadała konta osobistego. Nie są brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w ING Banku Śląskim, których posiadaczem jest klient indywidualny oraz wpłaty własne w oddziałach banku lub wpłatomatach ING.

Bank przyzna premię gdy do 10 maja 2018r. na konto osobiste wpłynie wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł. Wynagrodzenie musi wpłynąć min. 2 razy np. w kwietniu i maju a przelew wynagrodzenia nie może pochodzić z rachunku osobistego, tym samym musi zostać wykonany z konta firmowego.

Kolejny warunek jaki musi zostać spełniony to najpóźniej do 10 maja 2018r. należy złożyć zlecenie stałe z konta osobistego na oszczędnościowe OKO w wysokości min. 200 zł a zlecenie to musi zostać wykonane dwukrotnie, np. w kwietniu i maju.

10 maja 2018r. na koncie oszczędnościowym OKO saldo musi być wyższe o min. 400 zł od salda na dzień 10 stycznia 2018r. Jeśli tego dnia nie mieliśmy konta lub było ono puste to warunek ten spełniony jest automatycznie.

W dniu wypłaty premii tj. 20 maja 2018r. konto oszczędnościowe OKO oraz osobiste nie mogą być zamknięte.

Konto Direct koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie konta
 • 0 zł - brak opłaty za przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 200 zł dla osób mających 18-26 lat
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku 
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki PLN w bankomatach ING Bank Śląski oraz Planet Cash
 • 0 zł - opłata za pierwszą wypłatę gotówki w danym okresie w pozostałych bankomatach
 • 2,50 zł - opłata za kolejne wypłaty gotówki w danym okresie w pozostałych bankomatach
 • 0 zł - opłata za wpłatę gotówki we wpłatomacie ING

 

Otwarte Konto Oszczędnościowe koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - brak opłaty za przelewy internetowe na własne konto osobiste w ING
 • 0 zł - brak opłaty za pierwszy przelew internetowy w danym okresie na konto w innym banku
 • 9 zł - każdy kolejny przelew internetowy w danym okresie na konto w innym banku

>>> Konto osobiste w ING Bank Śląski <<<