Konto dbNet premium z lokatą 3% w Deutsche Bank

Konto dbNet premium z lokatą 3% w Deutsche Bank

Zakładając konto w promocji w Deutsche Bank można naprawdę wiele zyskać w tym konto osobiste w oprocentowaniem 1,3%, kartę debetową za 0 zł, tani limit kredytowy. Dodatkowo w banku można założyć lokatę 3% na 12 miesięcy do 100 000 zł oraz można otworzyć konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,55% przez 4 miesiące do 100 000 zł. Możliwość otwarcia konta w tej promocji powinny rozważyć przede wszystkim osoby, które chciałyby ulokować pieniądze na dobrej lokacie oraz koncie oszczędnościowym.

Warunki promocji 

Do promocji można przystąpić do 30 czerwca 2018r. Uczestnikiem może być ta osoba która otworzyła konto dbNet Premium i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wnioskująca o otwarcie Konta dbNET PREMIUM w Okresie przystąpienia do Promocji, która w dniu składania wniosku o otwarcie Konta dbNET PREMIUM spełnia jeden z następujących warunków:

  • nie posiada zawartej umowy z Deutsche Bankiem,
    albo
  • posiada indywidualnie zawartą umowę z Deutsche Bankiem i wnioskuje o otwarcie konta dbNET PREMIUM razem z inną osobą lub osobami
    albo
  • razem z inną osobą lub osobami posiada zawartą umowę z Deutsche Bankiem i wnioskuje o otwarcie konta dbNET PREMIUM indywidualnie lub z osobą lub osobami innymi niż te, razem z którymi posiada zawartą umowę z Deutsche Bankiem.

W promocji bierze udział tylko jedno konto.

Poniżej przedstawiam korzyści jakie można osiągnąć otwierając konto w promocji.

Konto osobiste dbNet Premium z 1,3% oprocentowaniem

W ramach promocji bank oferuje konto osobiste z oprocentowaniem 1,30% wraz ze zniesieniem opłaty za jego prowadzenie do końca 2018r.  Od stycznia 2019r. miesięczna opłata wynosić będzie 20 zł ale może zostać zniesiona do 0 zł jeśli zostaną utrzymane zgody marketingowe oraz na konto wpłynie 5.000 zł lub aktywa w banku będą wynosić min. 50.000 zł.

Karta debetowa za 0 zł

Obsługa karty debetowej wynosić będzie 0 zł. Dodatkowo bez żadnych opłat można wypłacać gotówkę z bankomatów w Polsce i na świecie (nie dotyczy dodatkowych opłat naliczanych przez operatora bankomatu).

Lokata 3% na 12 miesięcy do 100.000 zł

Bank oferuje możliwość otworzenie lokaty z 3% oprocentowaniem na okres 12 miesięcy. Minimalna kwota lokaty to 20.000 zł, maksymalna zaś 100.000 zł. Można założyć 5 lokat ale ich suma nie może przekraczać 100.000 zł. Lokatę należy założyć najpóźniej do 30 dnia od dnia otwarcia konta dbNet Premium.

Limit kredytowy

Bank naliczać będzie 1% prowizję i nie mniej niż 20 zł za udzielenie i odnowienie kredytu odnawialnego.

Konto oszczędnościowe 2,55% do 100.000 zł przez 4 miesiące

W Deutsche Banku istnieje również możliwość otworzenia konta oszczędnościowego z oprocentowaniem wynoszącym 2,55% przez pierwsze 4 miesiące do kwoty 100.000 zł. Po upływie 4 miesięcy oprocentowanie będzie wynosić 1,05%.

>>> Konto dbPremium + lokata 3% <<<