Zyskaj 150 zł na zakupy w sieci Biedronka w promocji Konta Optymalnego

Otwórz Konto Optymalne i zyskaj 150 zł na zakupy w sieci Biedronka oraz do 300 zł premii za transakcje mobilne

Wystartowała promocja: ,,Bonus za zakupy". W promocji zyskać można 3 bony o wartości 50 zł do sieci Biedronka. Warunki promocji są dość łatwe do spełnienia. Wystarczy zarejestrować się w promocji, podpisać umowę o prowadzenie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową oraz aktywnie z niego korzystać. Bon otrzyma klient, który w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych kwiecień - czerwiec zapewni wpływ na konto w wysokości 1000 zł, dokona transakcji bezgotówkowych kartą na 200 zł oraz wykona minimum 1 płatność przy użyciu aplikacji mobilnej GOmobile. Promocja ma ograniczoną pule nagród. Nagrodę otrzyma tylko pierwsze 1500 osób, które zarejestrują się w promocji.

,,Bonus za zakupy" regulamin promocji

 • promocja trwa od 23.02.2018 r. do osiągnięcia puli 1500 rejestracji, lecz nie dłużej niż do 18.03.2018 r.
 • z promocji nie może skorzystać osoba, która w okresie ostatnich 36 miesięcy posiadała bądź współposiadała konto w banku BGN BNP Paribas, BGŻ, BNP Paribas 
 • aby wziąć udział w promocji należy wypełnić dedykowany formularz promocji
 • uczestnik powinien wyrazić wszelkie zgody marketingowe oraz wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej w zakresie prowadzonej promocji
 • po przesłaniu formularza uczestnik otrzyma potwierdzenie o objęcie go udziałem w promocji poprzez wiadomość e-mail
 • uczestnik promocji powinien złożyć wniosek o konto osobiste wraz z kartą w promocji ,,Mobilna premia 2" przez internet z wykorzystaniem linka promocyjnego tj. przechodząc bezpośrednio za pomocą linka promocyjnego na stronę internetową banku
 • umowę o konto powinno się podpisać z wykorzystaniem opcji kuriera
 • każdy uczestnik może wziąć tylko jeden raz w promocji
 • nagrodą w promocji są 3 bony o wartości 50 zł do wykorzystania w sieci Biedronka
 • każdy uczestnik może zdobyć 3 nagrody jeśli spełni warunki przyznania tych nagród
 • regulamin promocji 

Nagrody i zasady ich przyznawania

Pierwsza Nagroda bon 50 zł do sieci Biedronka jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

  • w kwietniu 2018 roku otrzyma wpływ (tzw. wpływ zostanie zaksięgowany na jego Koncie Osobistym w tym okresie) o łącznej wartości minimum 1000 zł
  • w kwietniu 2018 roku dokona transakcji bezgotówkowych Kartą o łącznej wartości minimum 200 zł
  • w kwietniu 2018 roku wykona minimum 1 przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile

 Druga Nagroda  bon 50 zł sieci Biedronka jest przyznana uczestnikowi, który łącznie: 

 • w  maju 2018 r. otrzyma wpływ (tzw. wpływ zostanie zaksięgowany na jego koncie Osobistym w tym okresie) o łącznej wartości minimum 1000 zł;
 • w maju 2018 r. dokona transakcji bezgotówkowych kartą o łącznej wartości minimum 200 zł;
 • w  maju 2018 r. wykona minimum 1 przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile

Trzecia Nagroda bon 50 zł do sieci Biedronka jest przyznawana Uczestnikowi, który łącznie:

 • w czerwcu 2018 r. otrzyma wpływ (tzw. wpływ zostanie zaksięgowany na jego koncie osobistym w tym okresie) o łącznej wartości minimum 1000 zł;
 • w czerwcu 2018 r. dokona transakcji bezgotówkowych kartą o łącznej wartości minimum 200 zł;
 • w czerwcu 2018 r. wykona minimum 1 przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile

Wydanie nagród w promocji

 • każdy laureat zostanie powiadomiony poinformowany przez organizatora promocji o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail w terminach: 18.06.2018 r. dla pierwszej nagrody, 18.07.2018 r. dla drugiej nagrody oraz 17.08.2018 r. dla trzeciej nagrody
 • nagrody zostaną przekazane przelewem na aktywne konto w terminach: do 29.06.2018 r. dla pierwszej nagrody, do 31.07.2018 r. dla drugiej nagrody oraz do 31.08.2018 r. dla trzeciej nagrody
 • nagrody zostaną przekazane laureatom w formie wiadomości sms na numer telefonu podany podczas rejestracji w promocji
 • nagrody są ważne i mogą być użyte do dnia 28.06.2019 r. 
 • każda nagroda jest wielokrotnego użytku, do wyczerpania całej jego wartości
 • nagroda może być wykorzystana w każdym sklepie Biedronka
 • przed zapłaceniem kodem należy przekazać tą informacje kasjerowi sklepu
 • jeśli nagroda nie zostanie wykorzystana w całości, uczestnik promocji nie może żądać niewykorzystanej kwoty 

Premia 300 zł za transakcje mobilne w promocji banku "Mobilna premia 2"

 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • najpóźniej do 31 marca 2018r. otworzymy konto osobiste Optymalne, Maksymalne lub Premium
  • do konta dobierzemy kartę debetową oraz dostęp do bankowości elektronicznej
  • wyrazimy zgodę na przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem (e-korespondencja)
  • przez 12 najbliższych miesięcy kalendarzowych konto musi być aktywnie wykorzystywane tzn. musi na nie wpływać wynagrodzenie za pracę a jeśli nie wpływa, to należy wykonać min. 2 transakcje płatnicze z rachunku na rzecz:
   • dostawców mediów np. płatności za telefon, TV, internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki,
   • dostawców usług płatniczych, np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza, w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot,
   • uczelniami, szkołami wyższymi, np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich,
   • placówkami systemu oświaty, np. szkoły, przedszkola, żłobki albo kluby dziecięce
  • zaakceptujemy regulamin promocji
 • jak naliczana jest premia:
  • każdy miesiąc naliczany jest osobno i w danym miesiącu musi zostać spełniony warunek aktywności (opisany powyżej)
  • 1 zł otrzymujemy od każdej transakcji mobilnej na kwotę min. 5 zł z wyłączeniem transakcji BLIK oraz transakcji na rachunek lokat oszczędnościowych
  • jeśli transakcja w danym miesiącu została wykonana na ten sam rachunek, to liczona jest tylko pierwsza transakcja w danym miesiącu kalendarzowym
  • maksymalnie miesięcznie możemy otrzymać 25 zł
  • premia naliczana jest przez pierwsze 12 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji
  • premia wypłacana jest do 8 dnia kolejnego miesiąca
 • premia nie jest wypłaca jeśli umowa o konto zostanie rozwiązana
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Transakcja Mobilna - każda Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile i Transakcja z użyciem Aplikacji Android Pay

Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile - transakcja bezgotówkowa obciążająca konto posiadacza, realizowana poprzez aplikację o nazwie GOmobile

Transakcja Android Pay - transakcja bezgotówkowa dokonana z wykorzystaniem anteny zbliżeniowej NFC w terminalu POS lub transakcja dokonana w aplikacji, tzw. „in-app payment”, obciążająca konto posiadacza, dokonana przy wykorzystaniu karty zarejestrowanej w aplikacji Android Pay

Konto Optymalne koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce

>>> Konto Optymalne + 150 zł bonus + zwrot 300 zł <<<