Skorzystaj z promocji w Citibanku i odbierz 600 zł zwrotu

Weź udział w promocji konta osobistego w Citibanku i zyskaj do 600 zł zwrotu

W promocji organizowanej przez Citibank związanej z kontem osobistym Citi Priority można zyskać zwrot w wysokości 5% za transakcje dokonane kartą płatniczą. Maksymalnie w całej promocji można zyskać zwrot w wysokości 600 zł. Promocja ma ograniczoną liczbę uczestników, którzy mogą z niej skorzystać dlatego warto się spieszyć. Podczas rozmowy z doradcą banku warto od razu zapytać, czy promocja jest nadal aktualna.

Regulamin promocji

 • wnioski o konto należy składać do wyczerpania puli nagród tj. pierwsze 1000 osób które wypełnią formularz na stronie promocyjnej i nie dłużej niż do 30 kwietnia 2018r.
 • warunki jakie musimy spełnić by otrzymać premie:
  • otworzyć konto osobiste Citi Prioriti
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta zalogować się do bankowości internetowej lub mobilnej Citibanku
  • podczas składania wniosku wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych
  • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta osiągnąć saldo dzienne w wysokości min. 5.000 zł
 • 5% zwrotu płatności kartą do 600 zł premii
  • maksymalna miesięczna premia wynosi 50 zł co po 12 miesiącach razem daje 600 zł
  • Citibank przez 12 najbliższych miesięcy naliczać nam będzie równowartość 5% wartości transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą w tym Google Pay w punktach handlowo-usługowych (nie wliczają się transakcje internetowe)
  • do ww. transakcji nie wliczają się transakcje internetowe oraz zwrócone
  • premia będzie przekazywana co miesiąc do końca następnego miesiąca
  • jeśli w danym miesiącu nie zostaną wykonane żadne transakcje to premia za ten miesiąc przepada ale wciąż będzie można ją otrzymać w pozostałych miesiącach
 • w dniu przyznawania premii umowa o konto nie może być w okresie wypowiedzenia oraz konto nie może być zamknięte
 • z promocji wyłączone są osoby które po 31 października 2016r. posiadały (w tym współposiadacze i pełnomocnicy) w Citibanku konto osobiste lub oszczędnościowe
 • po otrzymaniu premii konto możemy zamknąć bez ponoszenie dodatkowych opłat

Citi Priority - koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za konto gdy na kontach (w tym oszczędnościowe i lokaty) mamy średniomiesięczne saldo w wysokości 30.000zł lub na konto wpłynęło 5.000zł oraz posiadamy kartę kredytową lub kredyt
 • 30 zł - miesięczna opłata za konto jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki w kraju kartą debetową

>>> Konto Citi Priority + 600 zł <<<