Załóż konto osobiste bądź firmowe w mBank i odbierz nagrody

Otwórz ekonto lub mBiznes i odbierz nagrody w promocji:,,Same korzyści na Bank edycja 3"

W promocji ,,Same korzyści na Bank edycja 3" klienci, którzy z niej skorzystają mogą naprawdę wiele zyskać. Otwierając ekonto i spełniając wszystkie warunki opisane w regulaminie można zyskać kartę upominkową o wartości 100 zł do Zalando.pl oraz premię za dokonane transakcje bezgotówkowe. Premia zależna jest od ilości dokonanych przez uczestnika transakcji. Maksymalnie zyskać można premię w wysokości 30 zł miesięcznie. Premia wypłacana jest przez okres 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Za założenie konta firmowego mBiznes zyskać można premię w wysokości 150 zł oraz zwrot w odrębnej promocji banku w wysokości 100 zł. 

Regulamin promocji:,,Same korzyści na bank z ekontem standard"

 • promocja trwa od 10.04.2018 r. do 31.05.2018 r.
 • nagrodą w promocji jest karta upominkowa o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie Zalando.pl
 • z promocji nie mogą skorzystać osoby, które począwszy od 1.01.2016 r. nie posiadały bądź współposiadały rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego bądź rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 bądź 1140 2017
 • aby wziąć udział w promocji klient powinien założyć swój profil w aplikacji, przez podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska i nr telefonu oraz zaakceptuje zamieszczony tam regulamin
 • uczestnik powinien kliknąć w aktywny link (przycisk ,,wniosek przejdź do Banku") udostępniony w serwisie, który przekieruje go na stronę partnera
 • uczestnik musi wyrazić zgodę na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej w zakresie promocji
 • powinno się także wypełnić wniosek o otwarcie ekonta w promocji wraz z kartą, wniosek o konto i kartę powinien zostać wypełniony i wysłany podczas jednej sesji
 • należy podpisać umowę o prowadzenie konta wybierając jedną z możliwości: za pośrednictwem kuriera, w placówce mBanku, w mKiosku
 • najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia eKonta Uczestnik wykona co najmniej PIĘĆ TRANSAKCJI na dowolną kwotę
 • przez transakcję rozumie się: płatność kartą, przelew na konto w innym banku lub płatności internetowe zaksięgowane na otwartym koncie (wypłata z bankomatu i przelew z konta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod uwagę,nie będą brane pod uwagę płatności anulowane)
 • z jednego profilu w aplikacji można założyć tylko jeden wniosek o ekonto standard i kartę
 • o przyznaniu nagrody uczestnik zostanie powiadomiony przez organizatora promocji poprzez wysłanie wiadomości na pocztę elektroniczną najpóźniej do 25.07.2018 r.
 • nagroda zostanie przekazana uczestnikowi w formie elektronicznej poprzez wysłanie karty upominkowej na profil uczestnika w aplikacji 
 • przekazanie nagrody nastąpi najpóźniej do 25.07.2018 r. 
 • regulamin promocji

 

Jak zyskać 150 zł premii od mBanku w promocji ekonta 

 • do promocji można przystąpić do 2.07.2018 r. 
 • z promocji mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci banku
 • przez nowego klienta bank rozumie osobę, która począwszy od 1.01.2016 r. nie była lub nadal nie jest posiadaczem bądź współposiadaczem rachunku rozliczeniowo-oszczednościowego bądź rachunku oszczędnościowego o numerze 1140 2004 bądź 1140 2017
 • aby przystąpić do promocji należy otworzyć ekonto w taryfie standard bądź plus wraz z kartą debetową
 • na wyżej opisanym wniosku trzeba zaakceptować oświadczenia o treści wskazane w części: ,,X Oświadczenia"
 • uczestnik promocji powinien podpisać umowę o prowadzenie konta, ale nie może to być rachunek wspólny
 • nagrodą w promocji jest premia za transakcje kartą płatniczą bądź transakcje dokonane przy użyciu aplikacji BLIK
 • premia wypłacana jest  w postaci zwrotu na rachunek eKonto promocyjne, w wysokości 10 zł za każde kolejne 5 transakcji kartą promocyjną i/lub transakcji BLIK, nie więcej jednak niż 30 zł w danym miesiącu kalendarzowym jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz od 5 do 9 transakcji w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 10 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz od 10 do 14 transakcji w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 20 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym dokonasz 15 lub więcej transakcji w kolejnym miesiącu otrzymasz zwrot w wysokości 30 zł
 • łączna wartość premii w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 150 zł 
 • pierwsza premia naliczana jest po upływie pełnego miesiąca licząc od tego, kiedy uczestnik przystąpił do promocji
 • premia wypłaca jest w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym po dokonaniu wymaganej liczby transakcji w miesiącu poprzedzającym
 • uczestnik promocji może otrzymać premię przez 5 kolejnych miesięcy
 • aby otrzymać premię konieczne jest również przez uczestnika zapewnienia wpływu na konto w wysokości minimum 1000 zł (nie może to być przelew z rachunku innego banku, którego jest się właścicielem)
 • uczestnik zobowiązany jest również do tego by minimum jeden raz w miesiącu zalogował się do aplikacji mobilnej banku
 • przez transakcje BLIK bank rozumie transakcje zakupu w punkcie handlowo-usługowym 
 • jeśli uczestnik w trakcie trwania promocji przekształci konto na inne to przestanie być uczestnikiem promocji
 • regulamin promocji

Koszt prowadzenie ekonta w taryfie standard

 • 0 zł opłata za konto 
 • 0 zł przelew krajowy internetowy
 • 0 zł miesięczna opłata za kartę jeśli w miesiącu wykonano min. 5 transakcji bezgotówkowych
 • 4 zł miesięczna opłata za kartę jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł opłata za wypłatę co najmniej 100zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
 • 1,30 zł opłata za wypłatę mniej niż 100zł w bankomatach Euronet, Planet Cash, BZWBK
 • 7 zł wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju

Regulamin promocji: ,,Same korzyści na Bank z mBiznes kontem standard"

 • promocja trwa od 10.04.2018 r. do 31.05.2018 r.
 • poprzez uczestnictwo w akcji uzyskuje się możliwość otrzymania premii o wysokości 150 zł 
 • z promocji mogą skorzystać: przedsiębiorcy, osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły i przedszkola, kościoły parafie, związki wyznaniowe
 • z akcji nie mogą skorzystać podmioty, które posiadały jakikolwiek aktywny rachunek bieżący w mBanku dla numeru NIP na dzień 2.04.2018 r.
 • aby otrzymać premię uczestnik powinien założyć swój profil w aplikacji, poda imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz zaakceptuje zamieszczony tam regulamin
 • kliknie w aktywny link przycisk (,,wniosek przejdź do banku") udostępniony w serwisie, który przekieruje go na stronę partnera
 • uczestnik promocji musi wyrazić zgodę na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej 
 • uczestnik powinien prawidłowo wypełnić i wysłać wniosek o mBiznes konto Standard w promocji, uwaga: wniosek o mBiznes konto powinien zostać wysłany podczas jednej sesji
 • umowę należy podpisać wybierając jedną z możliwości: za pośrednictwem kuriera, w placówce mBanku, w mKiosku
 • uczestnik powinien wykonać płatność lub płatności do ZUS na kwotę minimum 250 zł w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie mBiznes konta 
 • z jednego profilu można założyć tylko jedno konto
 • o przyznaniu premii uczestnik zostanie powiadomiony przez organizatora przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail uczestnika najpóźniej do 25.07.2018 r.
 • premia zostanie przekazana uczestnikowi w formie przelewu na aktywny rachunek mBiznes Konto 
 • przekazanie premii nastąpi najpóźniej do 10.08.2018 r.
 • wartość przyznanej premii powiększa przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • regulamin promocji

Warunki jakie trzeba spełnić by otrzymać 100 zł premii w promocji konta firmowego od mBanku

 • czas na wysłanie wniosku mamy do 31 lipca 2018r.
 • w okresie trwania promocji należy otworzyć mBiznes konto Standard
 • 100 zł otrzymamy jeśli w przeciągu 30 dni od dnia otwarcia rachunku dokonamy:
  • przelew z nowo otwartego rachunku do ZUS-u na kwotę min. 250 zł
  • min. 1 płatność kartą debetową wydaną do konta na dowolną kwotę
 • w ramach promocji otrzymujemy dodatkowo przez 24 miesiące:
  • darmowe prowadzenie konta
  • nielimitowaną ilość darmowych przelewów internetowych (Elixir)
  • brak miesięcznej opłaty za kartę debetową
  • brak prowizji za wypłatę gotówki PLN w kraju w bankomatach własnych, Planet Cash, Euronet, BZWBK
  • brak prowizji za wpłatę gotówki PLN w kraju w wpłatomatach mBanku oraz Euronetu
 • premia będzie przelewana na rachunek bankowy uczestnika promocji do końca następnego miesiąca po miesiącu w którym zrealizowano przelew do ZUS-u i płatność kartą
 • premia stanowi przychód przedsiębiorcy i to do niego należy naliczenie podatku dochodowego, innymi słowy wrzucamy premię w przychód do KPiR
 • z promocji wykluczone są osoby posiadające w mBanku konto firmowe dnia 2 kwietnia 2018r. na ten sam NIP na który będzie otwierane konto

Opłaty za konto mBiznes Standard

 • w ramach promocji bez względu na to czy spełniliśmy warunki zwalniające z opłaty:
  • 0 zł - prowadzenie konta
  • 0 zł - przelewy przez internet (Elixir)
  • 0 zł - miesięczna opłata za kartę
  • 0 zł - wypłata gotówki PLN w bankomatach krajowych mBanku, Planet Cash, Euronet, BZWBK
  • 0 zł - wpłata gotówki PLN w wpłatomatach krajowych mBanku oraz Euronet
 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli dokonano min. 1 przelew do ZUS-u
 • 9 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - opłata za przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami firmowymi posiadacza rachunku
 • 0 zł - przelew do ZUS i Urzędu Skarbowego (przez internet),
 • 1,50 zł - opłata przelew internetowy,
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w miesiącu zostaną dokonane transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł
 • 5 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki co najmniej 100 zł w bankomatach mBanku, sieci Euronet, Planet Cash i BZWBK
 • 1,30 zł - wypłata gotówki mniej niż 100 zł w bankomatach mBanku, sieci Euronet, Planet Cash i BZWBK
 • 3% min. 5,00 zł wypłata gotówki w PLN w pozostałych bankomatach
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomatach mBanku, Planet Cash i Cashline
 • 0,2% min. 2 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomatach sieci Euronet

>>> Same korzyści na Bank 3 edycja strona promocji <<<