Konto 360 z kartą podarunkową o wartości 150 zł do Zalando.pl

Załóż konto w Bank Millennium i odbierz kartę podarunkową 150 zł do Zalando.pl

W nowej akcji promocyjnej z Bank Millennium zyskać można kartę podarunkową o wartości 150 zł do wykorzystania w sieci Zalando.pl. Warunki promocji nie są trudne do zrealizowania. Wystarczy zarejestrować się do promocji, podpisać umowę o prowadzenie konta 360 wraz z kartą płatniczą, zapewnić wpływ na konto w kwocie 1000 zł przez okres dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych oraz dokonać minimum jedną płatność bezgotówkową w każdym z tych miesięcy. Warto mieć konto w Banku Millennium ze względu na bardzo ciekawy program poleceń. Jeśli otworzymy konto i do niego przystąpimy to za każde skuteczne polecenie możemy odbierać nagrody między innymi: bilety do kina, voucher 80 zł do empik.com, voucher 80 zł do Zalando oraz między innymi zwrot za płatności kartą. 

Jak zyskać kartę podarunkową do Zalando o wartości 150 zł ? 

 • z promocji można skorzystać do dnia 20.05.2018 r.
 • nagrodą w promocji jest karta upominkowa o wartości 150 zł do wykorzystania bezterminowo w sklepie Zalando.pl
 • uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach promocji
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid oraz dodatkowej karty kredytowej
 • aby wziąć udział w promocji do dnia 20.05.2018 r. należy złożyć wniosek o konto za pośrednictwem strony oraz do dnia 27.05.2018 r. zawrze umowę o konto
 • składając wniosek o konto trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych 
 • uczestnik promocji do końca trwania promocji tj. 21.08.2018 r. nie może rozwiązać bądź wypowiedzieć umowy o prowadzenie konta
 • powinno się w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, tj. w czerwcu i lipcu 2018 r., zasilić nowo otwarte konto tak, aby łączna suma wpływów na konto w każdym z tych miesięcy, wyniosła co najmniej 1000 zł oraz w każdym z ww. miesięcy trzeba dokonać co najmniej jednej płatności kartą do tego konta lub za pomocą usługi BLIK
 • wnioski składane z innego źródła bądź wysłane po 20.05.2018 r. nie będą brały udziału w promocji
 • w przypadku spełnienia przez uczestnika wszystkich warunków opisanych w regulaminie w terminie 21.08.2018 r. na telefon komórkowy uczestnika podany przez niego do kontaktów z bankiem, zostanie wysłana wiadomość sms informująca o przyznaniu nagrody wraz z kodem stanowiącym nagrodę
 • regulamin promocji

 

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
 • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
 • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat

>>> Konto 360 + bon do Zalando <<<