Odbierz 140 zł premii za skorzystanie z promocji w ING Bank Śląski

Zgarnij 140 zł premii w promocji ING Bank Śląski

W ING Bank Śląski rozpoczęła się promocja: ,,Do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort". W promocji można zyskać do 140 zł premii. Za otworzenie konta i dokonanie transakcji bezgotówkowych na kwotę 1000 zł można otrzymać 100 zł premii. Dodatkowo można otrzymać 20 zł jeśli wykona się minimum 3 transakcje BLIKIEM w internecie. Kolejne 20 zł klient otrzyma pod warunkiem, że klient zapewni wpływ wynagrodzenia na konto. 

Regulamin promocji

 • bank przyzna nam 100 zł premii gdy spełnimy warunki:
  • do 31 lipca 2018r. wypełnimy wniosek o otwarcie konta osobistego (Direct lub Komfort) wraz z kartą debetową
  • podczas składania wniosku wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych marketingowych
  • w przypadku gdy nie posiadamy konta oszczędnościowego w ING to konto osobiste otwieramy razem z kontem oszczędnościowym
  • w przypadku gdy 30 kwietnia 2018r. posiadaliśmy dostęp do bankowości internetowej ING to do 31 lipca 2018r. wypełniamy formularz na stronie www.ingbank.pl/form140 i jeśli nie posiadamy konta oszczędnościowego to je otwieramy
  • do 30 listopada 2018r. dokonamy transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub BLIKiem na łączną kwotę min. 1.000 zł
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 30 listopada 2018r. wykonamy min. 3 transakcje bezgotówkowe BLIKiem na dowolną kwotę za zakupy w sklepach internetowych (transakcje mogą się wliczać do tych które upoważniają do otrzymania 100 zł)
   albo
   do 30 listopada 2018r. na konto wpłynie min. jedno wynagrodzenie na kwotę min. 1.000 zł (nie będą brane pod uwagę wpłaty własne, we wpłatomatach oraz gdy przelew pochodzi z innego rachunku osobistego a nie firmowego)
 • bank przyzna dodatkowe 20 zł premii gdy:
  • spełnimy warunki upoważniające do otrzymania ww. 100 zł premii
  • do 30 listopada 2018r. spełnione zostaną oba powyższe warunki otrzymania 20 zł premii, czyli zostaną wykonane 3 transakcje BLIKiem za zakupy internetowe i na konto wpłynie wynagrodzenie
 • do transakcji o których mowa powyżej nie będą wliczane transakcje anulowane, zwrócone oraz wypłaty gotówki
 • do 8 stycznia 2019r. tj. na dzień wypłaty premii, konta oraz karta muszą być aktywne oraz nie może zostać wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • po otrzymaniu premii, konta i kartę można zamknąć a zgody wycofać bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • premia podlega zwolnieniu z opodatkowania
 • uczestnikiem promocji nie mogą być osoby które w okresie od 30 listopada 2016r. do 30 kwietnia 2018r. były posiadaczem oraz współposiadaczem konta osobistego: Direct, Klasyczne, Student, Komfort, Premium

2,50% Konto oszczędnościowe

W ramach promocji bank oferuje konto oszczędnościowe z oprocentowaniem wynoszącym 2,50% przez okres 4 miesięcy od daty otwarcia konta. Oprocentowanie ważne jest dla kwoty do 100.000 zł. Kwota powyżej 100.000 zł otrzymuje oprocentowanie standardowe 0,70%.

Konto Direct koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie konta
 • 0 zł - brak opłaty za przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym okresie dokonano transakcji bezgotówkowych na min. 200 zł dla osób mających 18-26 lat
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku 
 • 0 zł - opłata za wypłatę gotówki PLN w bankomatach ING Bank Śląski oraz Planet Cash
 • 0 zł - opłata za pierwszą wypłatę gotówki w danym okresie w pozostałych bankomatach
 • 2,50 zł - opłata za kolejne wypłaty gotówki w danym okresie w pozostałych bankomatach
 • 0 zł - opłata za wpłatę gotówki we wpłatomacie ING

Otwarte Konto Oszczędnościowe

 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku
 • 0 zł - brak opłaty za przelewy internetowe na własne konto osobiste w ING
 • 0 zł - brak opłaty za pierwszy przelew internetowy w danym okresie na konto w innym banku
 • 9 zł - każdy kolejny przelew internetowy w danym okresie na konto w innym banku

Jak otworzyć konto w ING Bank Śląski ? 

 • Powinno się wypełnić wniosek o otwarcie konta wraz z kontem oszczędnościowym
 • Podane dane należy potwierdzić podczas spotkania z kurierem (kontakt z kurierem nastąpi w ciągu 2 - 3 dni od złożenia wniosku)
 • Trzeba również aktywować dostęp do bankowości internetowej (dane do logowania będą znajdować się na umowie)

>>> Konto w ING Bank Śląski + 140 zł premii <<<