Załóż Konto Optymalne i zyskaj do 300 zł w promocji ,,Zyskowne konto"

Zyskaj 150 zł do wydania w sklepach H&M, Biedronka lub Decathlon oraz 150 zł przelewem w promocji ,,Zyskowne konto"

Niedawno rozpoczęła się bardzo atrakcyjna promocja związana z kontem Optymalnym w BGŻ BNP Paribas. W promocji: ,,Zyskowne konto" klient może zyskać 150 zł przelewem oraz kolejne 150 zł do wykorzystania w sieci sklepów: Biedronka, Decathlon oraz H&M. Aby otrzymać przelew oraz voucher do wykorzystania w sklepach należy przede wszystkim aktywnie korzystać z konta. Koszty utrzymania Konta Optymalnego są naprawdę niskie. Promocja ,,Zyskowne konto" trwa do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji, lecz nie dłużej niż do 8.07.2018 r. 

Co trzeba zrobić by otrzymać 150 zł przelewem

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.500 rejestracji kont i nie dłużej niż do 8 lipca 2018r.
 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 8 lipca 2018r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową wybierając formę zawarcie umowy za pośrednictwem kuriera
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • otwierając konto przez internet koniecznie używamy linka promocyjnego ze strony promocyjnej lub emaila jaki otrzymamy, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł zweryfikować, że wzięliśmy udział w promocji
  • dane w wypełnionym formularzu muszą być takie same jak we wniosku o konto
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji i nie wycofamy tych zgód do dnia otrzymania nagrody
 • pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł przelewem na konto otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • najpóźniej do 25 lipca 2018r. zalogujemy się bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej  GOmobile
  • nagroda zostanie przelana na konto najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniono warunki np. logowanie w lipcu to nagroda w sierpniu
 • drugą nagrodę w wysokości 50 zł w formie vouchera otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • spełnimy warunki otrzymania powyższej nagrody
  • w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym dokonano pierwszego logowania wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej Gomobile oraz wykonamy transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 300 zł
  • kod czyli nagroda zostanie wysłana najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniono warunki np. logowanie w lipcu, transakcje w sierpniu, nagroda we wrześniu
 • trzecią nagrodę w wysokości 50 zł w formie vouchera otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • spełnimy warunki otrzymania powyższej nagrody
  • w drugim pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym dokonano pierwszego logowania wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej Gomobile oraz wykonamy transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 300 zł
  • kod czyli nagroda zostanie wysłana najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniono warunki
 • czwartą nagrodę w wysokości 50 zł w formie vouchera otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • spełnimy warunki otrzymania powyższej nagrody
  • w trzecim pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym dokonano pierwszego logowania wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę za pomocą bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej Gomobile oraz wykonamy transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 300 zł
  • kod czyli nagroda zostanie wysłana najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniono warunki
 • piątą nagrodę w wysokości 100 zł przelewem na konto otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • spełnimy warunki otrzymania powyższych nagród
  • w każdym z 3 miesięcy kalendarzowych, w których mamy spełnić warunki do otrzymania 2, 3 oraz 4 nagrody dokonamy wpływu na konto w kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł
  • wpływ 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
  • nagroda zostanie przelana na konto najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniono warunki
 • najpóźniej do 21 sierpnia 2018r. otrzymamy od organizatora e-mail z linkiem do strony promocyjnej na której najpóźniej do 27 sierpnia 2018r. należy wpisać numer nowo otwartego konta na które zostanie przelana nagroda pierwsza oraz piąta
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Nagrody czyli karty podarunkowe wysyłane są emailem. Email można wydrukować lub spisać kod alfanumeryczny z którym udajemy się do sklepu i przed dokonaniem płatności pokazujemy go kasjerowi lub wpisujemy go na stronie internetowej. 

Transakcje bezgotówkowe o których mowa powyżej są to operacje bezgotówkowe wykonane za pomocą karty (w tym Transakcje AndroidPay oraz Transakcje MasterPass) polegające na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, z wyłączeniem transakcji o kodach MCC:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
 • 6012, określający instytucje finansowe
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne

Konto Optymalne koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce

>>> Konto Optymalne + 150 zł przelewem + 150 zł do H&M, Biedronka, Decathlon <<<