Zgarnij 250 zł premii w promocji Konta Maksymalnego

Zgarnij 250 zł premii w promocji Konta Maksymalnego w BGŻ BNP Paribas

 

W aktualnie trwającej promocji konta Maksymalnego w banku BGŻ BNP Paribas zyskać można premię w wysokości do 250 zł. Premię uczestnik promocji może otrzymać przede wszystkim za aktywne korzystanie z karty płatniczej. Klient za dokonanie transakcji bezgotówkowych kartą ma możliwość zyskania premii w wysokości 25 zł przez okres 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Łącznie za dokonanie transakcji kartą można zyskać 150 zł premii. Dodatkowo za regularne wpływy na konto klient może zyskać 100 zł premii. Aby otrzymać premię za wpływ na konto należy regularnie zasilić konto na minimum 1000 zł przez okres trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych (wrzesień, październik, listopad). 

Jak zyskać premię 150 zł za korzystanie z karty płatniczej ? 

 • do promocji można przystąpić do 31.08.2018 r.
 • z promocji może skorzystać osoba, która nie jest i nie była posiadaczem bądź współposiadaczem konta w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku
 • w czasie trwania promocji należy złożyć wniosek o założenie konta wraz z kartą (przez internet bądź telefonicznie)
 • uczestnik promocji powinien złożyć wniosek o przesłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z bankiem
 • klient powinien także wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (e-mail, sms) informacji banku stanowiących informację handlowe
 • klient we wniosku o założenie konta powinien poprawnie podać swój numer telefonu oraz adres e-mail
 • warunkiem wypłaty premii jest wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę co najmniej 300 zł 
 • premia naliczana jest w wysokości stanowiącej 1 zł od każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą o wartości co najmniej 5 zł 
 • premia wypłacana jest przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia przystąpienia do sprzedaży premiowej 
 • premia za dany miesiąc jest wypłacana do 8 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego 
 • maksymalna łączna wysokość premii naliczonych przez bank w danym miesiącu wynosi 25 zł
 • o wysokości premii, którą zostanie uznane konto bank poinformuje na wyciągu (uznanie konta tytułem: ,,BONUS ZA TRANSAKCJE"
 • premia nie zostanie wypłacona jeśli: umowa w zakresie konta zostanie rozwiązana, klient wycofa wniosek o przesłanie na adres e-mail dokumentów bądź informacji związanych z realizacją umów z bankiem, klient wycofa zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, klient wycofa z banku podany wcześniej numer telefonu lub adres e-mail, klient zmieni plan taryfowy na inny niż Konto Maksymalne
 • regulamin promocji 

Co trzeba zrobić by otrzymać 100 zł premii za wpływy na konto

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.000 rejestracji kont i nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018r.
 • warunki jakie musimy spełnić:
  • do 31 sierpnia 2018r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej wybierając formę zawarcie umowy za pośrednictwem kuriera
  • wniosek o konto z kartą wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • otwierając konto przez internet koniecznie używamy linka promocyjnego ze strony promocyjnej lub emaila jaki otrzymamy, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł zweryfikować, że wzięliśmy udział w promocji
  • dane w wypełnionym formularzu muszą być takie same jak we wniosku o konto
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji i nie wycofamy tych zgód do dnia otrzymania nagrody
 • nagrodę w wysokości 100 zł otrzymamy przelewem na konto jeśli:
  • we wrześniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w październiku 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • w listopadzie 2018r. zapewnimy wpływ na konto w łącznej wysokości min. 1.000 zł
  • wpływ ww. 1.000 zł nie może pochodzić wpłat gotówkowych, rachunków kredytowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima) na rzecz uczestnika promocji
 • najpóźniej do 17 grudnia 2018r. otrzymamy od organizatora e-mail z linkiem do strony promocyjnej na której najpóźniej do 27 grudnia 2018r. należy wpisać numer nowo otwartego konta na które zostanie przelana nagroda
 • premia 100 zł zostanie przelana najpóźniej do 31 grudnia 2018r.
 • do czasu otrzymania premii konto i karta muszą być otwarte (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Konto Maksymalne koszt prowadzenia konta 

 • 0 zł za prowadzenie konta 
 • 0 zł za obsługę karty do konta pod warunkiem, że klient dokona transakcji na minimum 300 zł miesięcznie (inaczej zapłaci 12 zł za obsługę karty)
 • 0 zł za standardowy przelew przez internet
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie 

>>> Konto Maksymalne + 250 zł premii <<<