Odbierz 200 zł premii w promocji konta osobistego w Bank Millennium

Odbierz 200 zł premii w promocji konta 360° w Bank Millennium

Niedawno rozpoczęła się promocja:,,Zbliż się do 200 zł". Aby zyskać premię należy założyć konto osobiste przez stronę promocyjną. Uczestnik promocji powinien podpisać umowę o prowadzenie konta do 30.09.2018 r. oraz do 14.10.2018 r. wykonać jedną transakcje zbliżeniową telefonem bądź przy użyciu aplikacji BLIK. Za spełnienie tych warunków bank wypłaci do 18.10.2018 r. 100 zł premii. Dodatkowe 100 zł uczestnik może otrzymać jeśli w miesiącu październik. listopad zapewni miesięczny wewnętrzny wpływ w wysokości 1000 zł dla konta 360° oraz 360 zł dla konta 360° Student oraz trzeba w każdym z tych miesięcy należy wykonać przynajmniej jedną transakcje kartą do konta, BLIKIEM bądź płacąc zbliżeniowo. 

Regulamin promocji

  • promocja rozpoczyna się od 13.08.2018 r. do 12.12.2018 r. przy czym wniosek o konto można złożyć do 24.09.2018 r., chyba, że pula 2000 kont otwartych w jej ramach
  • nagrodą w promocji są premię pieniężne w łącznej kwocie 200 zł, przyznawane niezależnie w dwóch częściach po 100 zł 
  • uczestnik może otrzymać tylko jedną premię w ramach promocji; promocją objętych jest pierwsze 2000 kont
  • w promocji może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 lat, złoży wniosek o konto i zaakceptuje regulamin oraz nie jest pracownikiem banku
  • z promocji nie może skorzystać osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku jako współposiadacz, opiekun, kurator , jak również jest posiadaczem karty kredytowej bądź karty pre-paid, poręcza w banku kredyt bądź jest byłym posiadaczem konta 360 lub 360 Student
  • aby skorzystać z promocji należy: do dnia 24.09.2018 r. złożyć wniosek o założenie konta 360 za pośrednictwem strony promocyjnej oraz do 30.09.2018 r. trzeba podpisać umowę o prowadzenie konta 
  • składając wniosek o założenie konta powinno się wyrazić wszelkie zgody marketingowe
  • do 12.12.2018 r. uczestnik promocji nie może zrezygnować z prowadzenia konta
  • w celu uzyskania pierwszej części premii w kwocie 100 zł do 14.10.2018 r. uczestnik promocji musi aktywować Aplikację Mobilną banku oraz powinien wykonać płatność telefonem przy użyciu HCE bądź BLIK
  • do uzyskania drugiej części premii w kwocie 100 zł w przypadku zawarcia umowy o konto 360 wraz z kartą debetową  powinien zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 1000 zł w każdym z miesięcy: październik, listopad oraz w każdym z tych miesięcy dokonać co najmniej jednej płatności kartą do rachunku
  • do uzyskania drugiej części premii w kwocie 100 zł w przypadku zawarcia umowy o konto 360 Student wraz z kartą debetową powinien zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 360 zł w każdym z miesięcy: październik, listopad oraz w każdym z tych miesięcy dokonać co najmniej jednej płatności kartą do rachunku
  • bank dokonując oceny spełnienia przez uczestnika warunków, o których mowa wyżej , nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, poleceń przelewu wewnętrznego między własnymi rachunkami płatniczymi prowadzonymi w banku, transakcji nie będących zapłatą za towary czy usługi oraz kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do premii
  • wnioski składane w inny sposób niż za pośrednictwem strony promocyjnej bądź złożone po 24.09.2018 r. nie będą brały udziału w promocji
  • premia zostanie przekazana na konto uczestnika w ramach promocji w dwóch etapach
  • premia będzie wypłacona do 18.10.2018 r. za spełnienie warunków związanych z uzyskaniem pierwszej części premii
  • premia będzie wypłacona do 12.12.2018 r. za spełnienie warunków związanych z uzyskaniem drugiej części premii
  • regulamin promocji 

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

  • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
  • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
  • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
  • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
  • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
  • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

  • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
  • 0 zł - przelew krajowy przez internet
  • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
  • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
  • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
  • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat

>>> Konto 360 + 200 zł premii <<<