Zyskaj 550 zł z Kontem Wymarzonym

Zyskaj 550 zł z Kontem Wymarzonym

Zyskaj 550 zł z Kontem Wymarzonym w promocji Raiffeisen Polbank

W promocji: ,,ROKuj z nami" ofercie specjalnej banku można zyskać do 550 zł. Oferta trwa do 31.10.2018 r. bądź do zawarcia umowy 7000 kont w ramach oferty. Premię klient może zyskać za aktywne korzystanie z konta. Z oferty może skorzystać osoba, która w okresie od 1.01.2016 r. nie była stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem.

Regulamin promocji

 • promocja trwa do 31.10.2018 r. bądź do zawarcia 7000 kont w ramach tej oferty specjalnej
 • aby skorzystać z oferty należy złożyć wniosek o założenie konta wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej
 • wniosek o konto należy złożyć uprzednio wciskając banner promocyjny
 • uczestnik promocji nie może zgłosić sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych
 • należy wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • najpóźniej w ciągu 3 miesiąca kalendarzowego liczonego od miesiąca otwarcia konta, zostanie zaksięgowana nagroda w wysokości 50 zł pod warunkiem, że uczestnik dokona transakcji na łączną kwotę min. 200 zł i zostaną one zaksięgowane najpóźniej do 2 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało otwarte konto
 • dodatkowo w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych następujących po 3 miesiącu liczonym od miesiąca otwarcia konta, zostanie naliczona nagroda w wysokości 3% łącznej kwoty wszystkich transakcji, jednak nie więcej niż 50 zł miesięcznie, o ile w każdym poprzednim miesiącu uczestnik dokona co najmniej jednej transakcji i zostanie ona zaksięgowana
 • dodatkowo w 9 miesiącu kalendarzowym zostanie zaksięgowana nagroda w wysokości 150 zł pod warunkiem, że w każdym z 6 miesięcy kalendarzowych następujących po 2 miesiącu liczonym od miesiąca otwarcia konta zostanie odnotowany jednorazowy wpływ w wysokości 2000 zł, z tytułu wpłaty gotówkowej lub przelewu przychodzącego z rachunku prowadzonego przez bank inny niż bank własny klienta oraz w każdym z tych 6 miesięcy uczestnik promocji dokona co najmniej 3 przelewów krajowych w walucie PLN przy użyciu R-online bądź aplikacji mobilnej
 • po spełnieniu wyżej opisanego warunku uczestnik otrzyma 50 zł w 13 miesiącu korzystania z konta pod warunkiem, że w każdym z 4 miesięcy licząc od 9 miesiąca korzystania z konta dokona transakcji na kwotę 200 zł i transakcje te zostaną zaksięgowane
 • regulamin promocji
 • uwaga: aby skorzystać z promocji należy złożyć wniosek o otwarcie konta z banneru promocyjnego znajdującego się na stronie banku

Koszt prowadzenie Wymarzonego Konta

 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wypłaty gotówki z wszystkich bankomatów w kraju z kartą MasterCard Debit
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów sieci Euronet z kartą Wymarzoną Visa, z wyłączeniem wypłat gotówki z bankomatów tej sieci
 • 0 zł za polecenie przelewu krajowego w PLN przez usługi bankowości elektronicznej: R - Online oraz Mobilny Portfel

Konkurs

 • Raiffeisen Polbank organizuje konkurs w którym do wygrania jest 25 telefonów Samsung Galaxy S9 64 GB oraz 150 sztuk zegarka sportowego Polar M200. Uczestnikiem w konkursie mogą być osoby posiadające w Raiffeisen Polbank konto osobiste lub walutowe lub kartę kredytową Mastercard. Jeśli ktoś nie ma konta a chce wziąć udział w losowaniu, to może je otworzyć ze strony promocyjnej.
 • Dokonując zgłoszenia w konkursie zaznaczamy akceptację regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Bank wymaga by najpóźniej do 23 września 2018r. wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 100 zł za pomocą karty debetowej lub kredytowej Mastercard wydanej przez Raiffeisen Polbank.
 • Konkurs polega na tym, by na stronie promocyjnej  uzupełnić formularz odpowiadając na pytanie: „Jaka technologia przyszłości ułatwiająca życie w mieście Ci się marzy?”. Maksymalna ilość znaków użyta w zgłoszeniu wynosi 300. Maksymalnie można zgłosić się jeden raz. Zwycięzcy wybierani są do 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu tj. 23 wrzesień 2018r.
 • Do 30 września 2018r. konto lub karta kredytowa która bierze udział w promocji powinna być aktywna tzn. zamknięcie konta lub karty powoduje automatyczną rezygnację z udziału w konkursie.
 • Osoby które złożyły przed rozpoczęciem konkursu lub w trakcie jego trwania zgodnie z rozporządzeniem RODO sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych nie będą mogły wziąć udziału w konkursie. 

>>> Konto Wymarzone <<<