Premia 150 za założenie ekonta w promocji Bankier.pl oraz zwrot do 150 zł w promocji mBanku

Załóż ekonta i zgarnij 150 zł premii od Bankier.pl oraz do 150 zł zwrotu premii w promocji mBanku

W akcji specjalnej organizowanej przez mBank oraz Bankier.pl można zyskać naprawdę sporo kasy. Za samo założenie ekonta oraz spełnienie naprawdę banalnie łatwych warunków promocji uczestnik otrzyma 150 zł premii. W promocji mBanku można zyskać co miesiąc zwrot w wysokości od 10 zł do 30 zł. Wysokość premii zależy od ilości wykonanych transakcji bezgotówkowych. 

 Jak zyskać 150 zł premii od Bankier.pl ? 

 • 150 zł otrzymamy na konto jeśli:
  • do 21 października 2018r. zarejestrujemy swój udział w promocji wpisując adres e-mail
  • otworzymy konto osobiste z linku który otrzymamy na e-mail po zarejestrowaniu na stronie promocyjnej
  • konto koniecznie otwieramy z linku aktywacyjnego otrzymanego ze strony promocyjnej, dzięki temu bank będzie mógł przesłać informację do organizatora o otworzeniu konta z ich polecenia
  • umowa o konto musi zostać zawarta nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wysłania wniosku nie później jednak niż do 21 listopada 2018r.
  • w terminie dwóch miesięcy od otwarcia konta i nie później niż do 21 stycznia 2019r. zrealizujemy min. 5 transakcji w miesiącu, w którym zawarto umowę lub w miesiącu bezpośrednio po nim następującym (dotyczy transakcji bezgotówkowych i/lub przelewów zewnętrznych do innego banku , przelewy wewnętrzne tj. na konto w mBanku nie będą wliczane)
  • wyrazimy zgody marketingowe w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji i nie odwołamy jej podczas trwania promocji
  • do dnia przyznania premii konto będzie aktywne
 • o przyznaniu 150 zł premii zostaniemy powiadomieni emailem najpóźniej do 28 lutego 2019r.
 • po otrzymaniu ww. emaila na stronie promocyjnej do 14 dni roboczych należy wpisać numer rachunku bankowego który został otworzony w ramach promocji
 • premia na konto zostanie przekazana najpóźniej do 14 dni od dnia otrzymania ww. powiadomienia
 • jeśli konto nam się nie spodoba to po otrzymaniu premii możemy je zamknąć
 • promocja przeznaczona jest dla osób otwierających konto indywidualne tzn. nie można go otworzyć z drugą osobą (współwłasność)
 • w promocji nie mogą brać udział osoby posiadające (w tym współwłasność, pełnomocnik, przedstawiciel, opiekun, kurator) konto osobiste w mBanku po 1 stycznia 2016r. oraz te które wysłały wniosek o konto i jest on obecnie rozpatrywany

Składając wniosek o konto ze strony promocyjnej otrzymujemy nadany przez mBank numer wniosku składający się z trzech liter RAC i 9 cyfr. Jeśli podpisanie umowy o konto wybierzemy nie za pomocą kuriera ale w placówce bankowej, uważać należy by pracownik banku nie otworzył nam nowego wniosku ponieważ system nie uzna nam wzięcia udziału w promocji. Udając się do banku, najlepiej wziąć ze sobą spisany numer wniosku.

 

Opłaty za konto standard: prowadzenie rachunku 0 zł, przelew internetowy 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł jeśli wykonano min. 5 transakcji w przeciwnym razie opłata wyniesie 4 zł, wypłaty gotówki min. 100 zł w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. za 0 zł, za wypłatę gotówki w ww. bankomatach poniżej 100 zł opłata wyniesie 1,3 zł, wypłata gotówki w pozostałych bankomatach 7 zł bez względu na wielkość kwoty.

Jak zyskać 150 zł premii od mBanku ? 

 • promocja trwa od 20.08.2018 r. do 14.01.2018 r. 
 • z promocji może skorzystać nowy klient banku
 • przez pojęcie nowego klienta bank rozumie osobę, którą począwszy od 1.01.2016 r. nie była bądź nadal nie jest posiadaczem bądź współposiadaczem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego bądź rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2014 lub 1140 2017
 • aby skorzystać z promocji należy złożyć wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego ekonto z taryfą standard bądź plus wraz z wnioskiem o wydanie karty płatniczej 
 • uczestnik promocji powinien zaakceptować zawarte na wniosku oświadczenie w części: ,,X Oświadczenia"
 • uczestnik promocji powinien także zawrzeć umowę o prowadzenie konta przy czym nie może to być konto wspólne
 • nagrodą w promocji jest premia w wysokości maksymalnej w wysokości do 150 zł za wykonywanie transakcji kartą bądź przy użyciu aplikacji BLIK
 • premię za transakcje będą wypłacane w postaci zwrotu na rachunek ekonto promocyjne, w wysokości 10 zł za każde kolejne 5 transakcji, nie więcej jednak niż 30 zł miesięcznie
 • premia będzie naliczana w ten sposób: od 5 do 9 transakcji klient otrzyma premię w wysokości 10 zł; od 10 do 14 transakcji klient otrzyma zwrot w wysokości 20 zł; od 15 transakcji lub więcej transakcji w kolejnym miesiącu klient otrzyma zwrot 30 zł 
 • łączna wartość premii za transakcje w okresie kolejnych 5 miesięcy wynosi maksymalnie 150 zł
 • pierwsza premia za transakcje zostanie naliczona po upływie pierwszego miesiąca licząc od tego, kiedy uczestnik przystąpił do promocji
 • premia za transakcje zostanie wypłacona w kolejnym miesiącu kalendarzowym
 • klient ma prawo do otrzymania premii przez 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
 • uczestnik promocji otrzyma premię jeśli dokona wymaganą liczbę transakcji kartą bądź BLIK oraz na konto klienta musi wpłynąć minimum 1000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego banku, którego uczestnik jest właścicielem
 • uczestnik promocji powinien także przynajmniej jeden raz w miesiącu zalogować się do aplikacji mobilnej banku
 • przez transakcje rozumie się bezgotówkowe transakcje zakupu w punktach handlowo - usługowych dokonane kartą bądź BLIK
 • do transakcji nie wlicza się transakcji anulowanych 
 • jeśli w trakcie promocji uczestnik przekształci swoje konto na inne automatycznie przestanie brać udział w promocji 
 • regulamin

>>> Ekonto + 150 zł od Bankier.pl + 150 zł od mBank <<<