Premia 200 zł w promocji w Bank Millennium

Premia 200 zł w promocji w Bank Millennium

Rozpoczęła się promocja: ,,Złap 200 zł" w Bank Millennium. W porównaniu do promocji konkurencyjnych banków regulamin tej promocji jest banalnie prosty do spełnienia. Aby zyskać premię należy złożyć wniosek poprzez dedykowany formularz promocji i podpisać umowę o prowadzenie konta wraz z kartą. Powinno się również aktywować aplikację mobilną banku. Warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody jest również to, że klient powinien zasilić nowo otwarte konto na kwotę 1000 zł w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. oraz w każdym z tych miesięcy powinien dokonać minimum jednej transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty bądź aplikacji BLIK. Uczestnik, który spełni warunki opisane w regulaminie jest uprawniony do otrzymania premii, która zostanie mu przekazana do 14.02.2019 r.

 Regulamin promocji: ,,Złap 200 zł"

 • czas na rejestrację w promocji mamy do 26 listopada 2018r.
 • by wziąć udział w promocji należy:
 • 200 zł otrzymamy jeśli:
  • najpóźniej do 5 grudnia 2018r. aktywujemy aplikację mobilną Banku Millennium
  • w grudniu 2018r. zapewnimy wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem
  • w styczniu 2019r. zapewnimy wpływ na konto w wysokości min. 1.000 zł oraz wykonamy min. jedną płatność bezgotówkową (w tym internetowa) na dowolną kwotę kartą debetową lub BLIKiem
  • do powyższych wpływów i transakcji nie wliczają się transakcje zwrócone, wypłaty gotówki oraz przelewy wewnętrzne pomiędzy rachunkami własnymi w Millennium Bank
 • jeśli chcemy otrzymać premię to do dnia 15 lutego 2019r. konto nie może zostać zamknięte oraz do tego czasu nie możemy złożyć wniosku o jego wypowiedzenie
 • premia zostanie przekazana na konto najpóźniej do 15 lutego 2019r.
 • premia jest zwolniona z opodatkowania
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które wysłały wniosek o jakikolwiek produkt w Millennium Bank i jest on obecnie rozpatrywany jak również te osoba, która na dzień rozpoczęcia promocji posiada jakikolwiek produkt w Millennium Bank, jest stroną jakiejkolwiek umowy z bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w banku, jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid lub dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Millennium Bank kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym klientem nanku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez bank lub inny podmiot w ramach, której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student

 Konto 360 w Bank Millennium opłaty

 • 0 zł za prowadzenie konta (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 8 zł
 • 0 zł - przelew krajowy w PLN przez internet
 • 0 zł za używanie karty debetowej (pod warunkiem zasilenia na 1000 zł i dokonania 1 płatności kartą) jeśli nie spełnimy tych warunków zapłacimy 7 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Milllennium
 • 1 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach BZWBK oraz Planet Cash - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł
 • 5 zł - wypłata gotówkowa w pozostałych bankomatach - zmniejszona do 0zł jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wynosiły min. 1000zł

 Konto 360 Student opłaty

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew krajowy przez internet
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta (pierwsze 2 miesiące opłata nie jest pobierana) jeśli nie spełnimy warunku zapłacimy za kartę 4 zł
 • 0 zł - wpłata gotówkowa w wpłatomacie Banku Millennium
 • 0 zł - wypłata gotówkowa w bankomatach Banku Millenium
 • Konto Student jest dla osób w wieku od 18 do 26 lat

>>> Konto w Bank Millennium + 200 zł <<<