Premia za aktywne korzystanie z konta w promocji ,,Zimowy bonus" w BGŻ BNP Paribas

Zyskaj 200 zł w promocji ,,Zimowy bonus" w BGŻ BNP Paribas

Wystartowała nowa promocja związana z Kontem Optymalnym w BGŻ BNP Paribas. W promocji ,,Zimowy bonus" nagrodę stanowią dwie nagrody pieniężne o łącznej wartości 200 zł. Warunki promocji nie są trudne do zrealizowania. Wystarczy aktywnie korzystać z konta, aby otrzymać pieniądze. Uczestnik promocji powinien między innymi zapewnić wpływ na konto w wysokości 1000 zł, dokonać transakcji bezgotówkowych na kwotę 300 zł miesięcznie oraz używać aplikacji mobilnej. Do promocji można zarejestrować się do 31.01.2019 r. Aby wziąć udział w promocji trzeba zarejestrować się w promocji oraz otworzyć Konto Optymalne wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej. 

200 zł nagrody za konto

 • czas na rejestrację w promocji mamy do wyczerpania puli tj. 1.500 rejestracji kont i nie dłużej niż do 31 stycznia 2019r.
 • premię otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 31 stycznia 2019r. zarejestrujemy się na stronie promocyjnej i uzupełnimy niezbędne dane
  • wniosek o konto z kartą i dostępem do bankowości internetowej wysyłamy ze strony promocyjnej (po wypełnieniu formularza otrzymamy informację o wzięciu udziału w promocji)
  • otwierając konto przez internet koniecznie używamy linka promocyjnego ze strony promocyjnej lub emaila jaki otrzymamy, dzięki temu Bank BGŻ BNP Paribas będzie mógł zweryfikować, że wzięliśmy udział w promocji
  • najpóźniej do 15 lutego 2019r. podpiszemy umowę o konto wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej wybierając formę zawarcia umowy za pośrednictwem kuriera
  • dane wprowadzone na stronie promocyjnej i w banku muszą być takie same (w tym numer telefonu i adres email)
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji i nie wycofamy tych zgód do dnia otrzymania nagrody
 • pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki:
  • do 28 lutego 2019r. aktywujemy aplikację mobilną banku GOmobile
  • do 28 lutego 2019r. wykonamy min. 1 przelew na dowolną kwotę z nowo otwartego konta za pomocą bankowości elektronicznej lub mobilnej
  • do 28 lutego 2019r. wykonamy transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł
  • nagroda zostanie przelana na konto najpóźniej do końca marca 2019r.
 • drugą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymamy jeśli spełnimy warunki (każdy miesiąc liczony jest osobno):
  • spełnimy warunki otrzymania pierwszej nagrody
  • w marcu i kwietniu 2019r. wykonamy  transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł
  • w marcu i kwietniu 2019r. na konto otrzymamy wpływ w wysokości min. 1.000 zł
  • nagroda zostanie przelana na konto najpóźniej do końca maja 2019r.
 • do wpływu ww. 1.000 zł nie wliczają się wpłaty gotówkowe oraz wpłaty pochodzące z rachunków kredytowych oraz z innych kont bankowych prowadzonych w BGŻ BNP Paribas (w tym BGŻ Optima i Raiffeisen Bank) na rzecz uczestnika promocji
 • najpóźniej do 15 marca 2019r. otrzymamy od organizatora e-mail z informacją o otrzymaniu pierwszej nagrody wraz z linkiem do strony promocyjnej na której najpóźniej do 26 marca 2019r. należy wpisać numer nowo otwartego konta na które zostanie przelana nagroda
 • najpóźniej do 17 maja 2019r. otrzymamy od organizatora e-mail z informacją o otrzymaniu drugiej nagrody
 • do czasu otrzymania premii konto, karta oraz dostęp do bankowości elektronicznej muszą być aktywne (po tym okresie możemy je zamknąć bez ponoszenia dodatkowych opłat i zwrotu premii)
 • w promocji nie mogą brać udziału osoby które w okresie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o otwarcie konta był posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BGŻ BNP Paribas oraz Raiffeisen Bank (osoby posiadające konto w BGŻ Optima a nie mające w tym okresie konta w BGŻ BNP Paribas mogą brać udział w promocji)

Konto Optymalne koszt prowadzenia konta

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach BGŻ BNP Paribas, Planet Cash
 • 5 zł - wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w Polsce

>>> Konto Optymalne + 200 zł <<<