Pożyczka gotówkowa z niskim oprocentowaniem 4,99% w Millennium

Pożyczka gotówkowa ze stałym oprocentowaniem 4,99% na 36 miesięcy w Millennium 

W promocji "Marzysz czy spełniasz" pożyczka gotówkowa w Banku Millennium udzielana jest na naprawdę atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie pożyczki jest bardzo niskie i wynosi zaledwie 4,99%. Atutem tej pożyczki jest to, że wstępną decyzję o jej przyznaniu można otrzymać już po wypełnieniu wniosku online. Minimalna kwota pożyczki wynosi 1000 zł. Maksymalna kwota udzielana w ramach promocji wynosi 20 000 zł.Spłatę można rozłożyć maksymalnie na 36 miesięcy.

Pożyczka gotówkowa w Millennium

 • wstępna decyzja online
 • stałe niskie oprocentowanie: 4,99% w promocji
 • prowizja: 9,99%
 • minimalna kwota pożyczki: 1000 zł
 • maksymalna kwota pożyczki: 150 000 zł - w ramach promocji tylko 20 000 zł 
 • spłatę pożyczki można rozłożyć od 6 do 36 miesięcy
 • gwarancja najniższego oprocentowania to znaczy, że jeśli klient w ciągu 30 dni od podpisania umowy znajdzie lepszą ofertę dla tej samej wysokości pożyczki w innej placówce finansowej to oprocentowanie jego pożyczki w Millennium ulegnie obniżeniu 
 • istnieje możliwość ubezpieczenia pożyczki

Promocja "Marzysz czy spełniasz" 

 • promocja trwa do 30.09.2017 r.
 • uczestnikiem promocji może być osoba, która w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku nie były stronami umowy pożyczki gotówkowej w banku Millennium
 • do promocji mogą przystąpić uczestnicy, którzy złożą wniosek o udzielenie pożyczki 
 • uczestnik promocji powinien również zawrzeć umowę pożyczki oraz umowę o ubezpieczenie pożyczki
 • promocja polega na udzieleniu uczestnikowi pożyczki na atrakcyjnych warunkach: ze stałym niskim oprocentowaniem 4,99%, prowizją w wysokości 9,99%
 • okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 36 miesięcy
 • maksymalna wysokość w ramach pożyczki wynosi: 20 000 zł
 • promocją nie są objęte pożyczki gotówkowe przeznaczone w całości na spłatę pożyczek, kredytów, zadłużenia limitu w koncie lub zadłużenia na kartach kredytowych posiadanych w banku i innych instytucjach finansowych
 • promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczki gotówkowej oraz ofertą dla osób przelewających wynagrodzenie lub dochód netto na swój rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w Banku Millennium
 • promocja łączy się z ofertą "Gwarancja najniższego oprocentowania"
 • każdy uczestnik może skorzystać tylko raz z promocji
 • możliwość skorzystania z promocji za pośrednictwem Millenetu i aktualnej aplikacji mobilnej banku będzie miała miejsce nie później niż do 1.08.2017
 • regulamin

Dokumenty potwierdzające deklarowany dochód potrzebne do zawarcia umowy o pożyczkę

 • umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło
 • działalność gospodarcza
 • emerytura
 • renta
 • świadczenia przedemerytalne
 • kontrakt marynarski

Przykład reprezentatywny pożyczki w promocji "Marzysz czy spełniasz"

 • kwota kredytu: 4 668 zł 
 • oprocentowanie stałe: 4,99%
 • prowizja: 466,33 zł
 • ilość rat: 26
 • wysokość raty: 225,03 zł
 • odsetki: 316,08 zł
 • ubezpieczenie: 400,48 zł 
 • całkowita kwota do zapłaty: 5 850,89 zł 

>>>  Pożyczka gotówkowa ze wstępną decyzją online  <<<