Załóż lokatę i odbierz 110 zł w promocji

Zgarnij 110 zł za założenie lokaty Plan Depozytowy na 130 dni

Wystarczy zarejestrować się w promocji Comperii, aby zgarnąć 110 zl. Podstawowym warunkiem promocji jest założenie lokaty na minimum 10 tysięcy złotych wraz z kontem Jedynym w Toyota Bank. 

 

Regulamin promocji

 • promocja trwa od 25.10.2016 r. do 30.11.2016 r.
 • promocja jest skierowana do nowych klientów banku tj. osób, które w okresie od 14.05.2015 r. 24.10.2016 r. nie posiadały Konta Jedynego w banku Toyota

jeśli chcemy otrzymać jednorazową premię w wysokości 100 zł powinniśmy: 

 • zarejestrować się w promocji Comperia Bonus do 30.11.2016 r. 
 • formularz należy uzupełnić danymi takimi jak: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail
 • w celu potwierdzenia rejestracji należy kliknąć w link aktywacyjny, który otrzymamy na e-mail
 • następnie należy zalogować się do panelu na stronie promocji i wyrazić zgodę na przekazanie przez bank organizatorwi promocji informacji niezbędnych do rozliczenia promocji 
 • od 25.10.2016 r. do 30.11.2016 r. powinno się złożyć wniosek o Konto Jedyne poprzez link, który został udostępniony na stronie promocji po zalogowaniu i zawrzeć umowę z bankiem o prowadzenie konta
 • do 31.12.2016 r. trzeba założyć maksymalnie do 10 lokat na łączną kwotę minimum 10 tysięcy złotych [lokata Plan Depozytowy na 130 dni]
 • trzeba również utrzymać zasilenie kwotą 10 tysięcy na założonej lokacie/lokatach przez co najmniej 70 dni licząc od dnia jej założenia
 • uczestnikiem promocji nie może być osoba, która w okresie od 14.05.2015 r. do 24.10.2016 r. posiadała rachunek Konto Jedyne w banku

warunki otrzymania premii dodatkowej w kwocie 10 zł 

 • należy spełnić wyżej opisane warunki tj. założyć konto i lokatę
 • zarejestrować się w promocji partnera pod nazwą "Tankuj korzyści do pełna"
 • powinno się posiadać Konto Jedyne w banku wraz z kartą 
 • trzeba wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o ofercie banku za pomocą poczty elektronicznej i wiadomości SMS
 • zarejestrować się w promocji powinniśmy maksymalnie do 31.12.2016 r.

 Terminy dotyczące wypłat premii

 • rozstrzygnięcie akcji i jednoczesne powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania premii i premii dodatkowej nastąpi do 24.03.2017 r. o przyznaniu premii uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail
 • kwota premii 100 zł i premii dodatkowej 10 zł zostanie przekazana na konto uczestnika promocji do 14.04.2017 r.
 • jeden uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną premię
 • uczestnik nie ma prawa do odebrania premii w gotówce lub żądania jej przekazania w inny sposób niż opisany

Lokata Plan Depozytowy na 130 dni

 • minimalna kwota jednej lokaty: 3000 zł
 • maksymalna kwota jednej lokaty: 10 000 zł
 • maksymalna liczba lokat dla jednego klienta wynosi 10 lokat
 • okres lokaty: 130 dni
 • oprocentowanie: 2,5%
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu umownego
 • w przypadku zerwania lokaty przed terminem bank nie wypłaca odsetek

 Konto Jedyne

 • 0 zł -miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli w danym miesiącu kartą debetową dokonano transakcji na 400 zł miesięcznie 
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową 
 • 0 zł - trzy pierwsze w miesiącu wypłaty w bankomatach krajowych
 • 4,50 zł - opłata za czwartą i kolejną wypłatę gotówkową w bankomatach krajowych 
 • aktualnie trwa promocja "Tankuj korzyści do pełna" i można zyskać zwrot za paliwo

>>> Comperia Bonus <<<