Załóż lokatę 2,25% na 160 dni i odbierz premię w wysokości 100 zł w promocji Toyota Bank

Odbierz premię w wysokości 50 zł - 100 zł za założenie lokaty Plan Depozytowy na 160 dni 

Wystartowała nowa promocja organizowana wspólnie przez Toyota Bank i Agora S.A. Nowy klient banku, który zdecyduje się założyć lokatę zyskać może premię w wysokości 100 zł. Obecny klient banku ma możliwość zyskania premii w wysokości 50 zł za spełnienie warunków zawartych w regulaminie promocji. Warunki promocji są podobne do poprzedniej akcji również organizowanej przez Agorę z tą różnicą, że tym razem premię otrzymamy jeśli po rejestracji na stronie promocyjnej, zarejestrujemy się dodatkowo w tzw. klubie korzyści na stronie bank.zpremia.pl. Klub korzyści to program Toyota Banku w którym możemy zbierać punkty a gdy uzbieramy ich co najmniej 1000 to otrzymamy 50 zł premii. Punkty otrzymujemy za czynności wymienione na stronach 13-15 regulaminu. Jeśli uzbieramy min. 1000 punktów, to będziemy mogli wziąć udział w konkursie który został opisany na ww. stronie w zakładce FAQ. Aby móc założyć lokatę należy również otworzyć Konto Jedyne. W promocji ,,Tankuj korzyści do pełna" klient ma możliwość zyskania premii za płatności Petrol nawet do 50 zł miesięcznie. 

Premia 100 zł dla nowego klienta banku 

 • nowy klient banku według regulaminu to osoba która od 1 stycznia 2016r. do 25 czerwca 2017r. nie posiadała Konta Jedynego w Toyota Bank
 • najpóźniej do 10 lipca 2017r. na stronie promocyjnej zarejestruje  swój udział w promocji wpisując adres email
 • podczas rejestracji zaakceptuje regulamin promocji i wyrazi zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • po rejestracji na stronie promocyjnej należy kliknąć w utworzony link który przekieruje na stronę Toyota Bank
 • nowi klienci wypełniają wniosek o otworzenie Konta Jedynego zaznaczając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz przetwarzanie danych
 • w przeciągu 4 dni roboczych pracownik Toyota Bank skontaktuje się z nowym klientem aby potwierdzić rejestrację i umówić wizytę kuriera celem podpisania umowy
 • nie później niż do 3 sierpnia 2017r. poprzez system bankowości elektronicznej otworzy:
  • min. 1 lokatę Plan Depozytowy na 160 dni na min. 5.000 zł
 • nowo otwarta lokata nie może być zerwana przez najbliższe 90 dni
 • zarejestruje się w klubie korzyści (rejestracja możliwa będzie po otrzymaniu zaproszenia na adres e-mail po rejestracji w promocji)
 • nowo otwarte konto do dnia wypłaty premii tj. 6 grudnia 2017r. nie może zostać zamknięte
 • do 20 listopada 2017r. zostaniemy powiadomieni emailem czy zakwalifikowaliśmy się do uzyskania premii
 • do 26 listopada 2017r.  po otrzymaniu emaila na stronie promocyjnej należy zalogować się i uzupełnić niezbędne dane wraz z numerem otworzonego konta na które zostanie przekazana premia
 • do 6 grudnia 2017r. na Konto Jedyne w Toyota Bank zostanie przelana premia
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • nowi klienci banku po spełnieniu ww. warunków regulaminu otrzymają 100 zł premii

Premia 50 zł dla obecnego klienta banku

 • obecny klient banku według regulaminu to osoba która posiada Konto Jedyne w Toyota Bank otwarte w ramach poprzednich promocji z Agorą (§3 punkt 1b regulaminu)
 • najpóźniej do 10 lipca 2017r. na stronie promocyjnej zarejestruje  swój udział w promocji wpisując adres email
 • podczas rejestracji zaakceptuje regulamin promocji i wyrazi zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz objętych tajemnicą bankową niezbędną do przeprowadzenia promocji
 • nie później niż do 3 sierpnia 2017r. poprzez system bankowości elektronicznej otworzy:
  • min. 1 lokatę Plan Depozytowy na 160 dni na min. 5.000 zł
 • lokaty muszą być utworzone z nowych środków pieniężnych zwiększających saldo depozytów na dzień 25 czerwca 2017r. przykład: posiadaliśmy tego dnia na koncie i lokatach 20.000 zł, nowe lokaty zakładamy wpłacając dodatkowe 5.000 zł
 • suma nowych lokat w wysokości min. 5.000 zł oraz saldo depozytów na dzień 25 czerwca 2017r.  nie może zostać pomniejszone przez 30 dni licząc od dnia założenia ww. lokaty, przykład: 25 czerwca posiadaliśmy na koncie i lokatach 15.000 zł. 1 lipca otwieramy promocyjną lokatę na 5.000 zł i od tego dnia przez 30 dni musimy utrzymywać na saldzie min. 20.000 zł (15.000 + 5.000)
 • nowo otwarta lokata nie może być zerwana przez najbliższe 90 dni
 • zarejestruje się w klubie korzyści (rejestracja możliwa będzie po otrzymaniu zaproszenia na adres e-mail po rejestracji w promocji), osoby które są już zarejestrowane w klubie spełniają ten warunek automatycznie, nie muszą się ponownie rejestrować
 • konto do dnia wypłaty premii tj. 6 grudnia 2017r. nie może zostać zamknięte
 • do 20 listopada 2017r. zostaniemy powiadomieni emailem czy zakwalifikowaliśmy się do uzyskania premii
 • do 26 listopada 2017r.  po otrzymaniu emaila na stronie promocyjnej należy zalogować się i uzupełnić niezbędne dane wraz z numerem otworzonego konta na które zostanie przekazana premia
 • do 6 grudnia 2017r. na Konto Jedyne w Toyota Bank zostanie przelana premia
 • premia nie podlega opodatkowaniu
 • w promocji nie mogą wziąć udziału te osoby które w okresie od 1 stycznia 2016r. do 25 czerwca 2017r. rozwiązały z bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego
 • obecni klienci banku po spełnieniu ww. warunków regulaminu otrzymają 50 zł premii

Lokata Plan Depozytowy na 160 dni

 • oprocentowanie stałe: 2,25%
 • minimalna kwota lokaty: 3.000 zł - w promocji należy założyć lokatę na 5.000 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 13.000zł
 • maksymalna ilość lokat: 10
 • okres lokaty: 160 dni
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: brak odsetek

Konto Jedyne

 • 0 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli w danym miesiącu, kartą debetową dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 400 zł (pobierane jest 2,49 zł ale jednocześnie następuje zwrot 2,49 zł)
 • 2,49 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta jeśli nie został spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową
 • 0 zł - trzy pierwsze w miesiącu wypłaty w bankomatach krajowych
 • 4,50 zł - opłata za za czwartą i kolejną wypłatę gotówkową w bankomatach krajowych

 Promocja Tankuj korzyści do pełna

 • promocja trwa do 31.12.2017 r.
 • uczestnikiem promocji  powinna być osoba, która posiada bądź założy konto Jedyne w Toyota Bank wraz z kartą płatniczą
 • uczestnik promocji powinien również wyrazić wszelkie zgody marketingowe
 • uczestnik musi koniecznie wypełnić także deklaracje przystąpienia do promocji na stronie
 • uczestnik powinien również dokonywać kartą wydaną do konta transakcje Petrol 
 • premia naliczana będzie od sumy transakcji Petrol zrealizowanych przez uczestnika w danym miesiącu kalendarzowym 
 • uczestnik otrzyma premię w wysokości 5% pod warunkiem: 
 •  a) średnie saldo konta w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 1000 zł
 •  b) średnie saldo oszczędności w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 10 000 zł
 •  c) kwota transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 500 zł
 • uczestnik otrzyma premię w wysokości 6% pod warunkiem:
 • a) średnie saldo w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 2000 zł
 • b) średnie saldo oszczędności w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 30 000 zł
 • c) kwota transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 800 zł
 • uczestnik otrzyma premię w wysokości 8% pod warunkiem: 
 • a) średnie saldo konta w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 2500 zł
 • b) średnie saldo oszczędności w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 40 000 zł
 • c)kwota transakcji dowolnych w miesiącu wynosi minimum 800 zł
 • uczestnik otrzyma premię w wysokości 10% pod warunkiem:
 • a) średnie saldo konta w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 3000 zł
 • b) średnie saldo oszczędności w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 50 000 zł
 • c) kwota transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynosi minimum 1000 zł
 • maksymalna kwota premii wynosi 50 zł miesięcznie
 • premia będzie wypłacana do 15 dnia miesiąca

>>>  Zgarnij premię 50 zł - 100 zł za założenie lokaty  <<<