Załóż lokatę 4% i odbierz bon 200 zł do fly.pl

Załóż lokatę Happy 4% i odbierz bon 200 zł do fly.pl

 

W promocji lokaty Happy organizowanej przez Idea Bank klient ma możliwość zyskania bonu o wartości 200 zł do wykorzystania na fly.pl pod warunkiem założenia lokaty. W promocji mogą wziąć udział jedynie nowi klienci banku. Z promocji wykluczone są osoby, które korzystały również z usług finansowych Lion's Banku.

Regulamin promocji

 • promocja trwa do odwołania i nie krócej niż do 8 lipca 2017r.
 • wniosek o lokatę wysyłamy ze strony promocyjnej
 • promocja przeznaczona jest dla nowych klientów banku 
  Nowy Klient – osoba fizyczna, działająca w charakterze konsumenta, która do momentu poprzedzającego złożenie wniosku o założenie Lokaty nie zawarła z Bankiem umowy produktowej lub nie złożyła wniosku w  rozumieniu Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.ideabank.pl albo Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.lionsbank.pl.
 • pieniądze na otworzoną lokatę musimy wpłacić w przeciągu 5 dni
 • bon otrzymamy jeśli nie zerwiemy lokaty do końca miesiąca kalendarzowego w którym nastąpiło założenie lokaty
 • numer telefonu podany na stronie promocyjnej musi być zgody z podanym podczas składania wniosku o lokatę
 • bank dokona weryfikacji spełnienia warunków promocji do piątego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym przystąpiliśmy do promocji

Bon 200 zł do fly.pl

 • 200 zł bon do wykorzystania na stronie wczasy.fly.pl
  • bon przekazany będzie w postaci kodu alfanumerycznego w formie wiadomości SMS
  • bon nie jest imienny można więc go przekazać drugiej osobie
  • bon należy zrealizować najpóźniej do 30 czerwca 2018r.
  • termin realizacji usługi turystycznej nie może być późniejszy niż 31 grudzień 2018r.
  • kupony nie mogą być łączone, podczas jednej transakcji możemy wykorzystać maksymalnie 1 kupon

 

Lokata Happy do 4% w Idea Bank

 • promocyjna lokata tylko dla nowych klientów
 • do lokaty nie jest wymagane posiadanie konta bankowego w Idea Bank
 • minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 10.000 zł
 • waluta: PLN
 • okres umowy: 1-3 miesiące
 • oprocentowanie:
  • 4,00% dla lokaty na 2 miesiące
  • 3,50% dla lokaty na 3 miesiące
  • 3,00% dla lokaty na 1 miesiąc
 • oprocentowanie: stałe
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: utrata odsetek
 • gwarancja: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalnie 1 lokata na klienta
 • [wniosek lokata happy+bon 200 zł do fly.pl]

Polecane lokaty w Idea Bank poza promocją 

 

Lokata Happy Plus 2,50% w Idea Bank

 • lokata tylko dla nowych klientów
 • do lokaty nie jest wymagane posiadanie konta bankowego w Idea Bank
 • minimalna kwota lokaty: 10.000,01 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 100.000 zł
 • waluta: PLN
 • okres umowy: 3 miesiące
 • oprocentowanie: 2,50%
 • oprocentowanie: stałe
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: utrata odsetek
 • gwarancja: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalnie 1 lokata na klienta
 • [wniosek lokata happy plus]

Lokata Happy Pro 3,00% w Idea Bank

 • lokata tylko dla nowych klientów
 • do lokaty nie jest wymagane posiadanie konta bankowego w Idea Bank
 • minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • maksymalna kwota lokaty: 25.000 zł
 • waluta: PLN
 • okres umowy: 3 miesiące
 • oprocentowanie: 3,00%
 • oprocentowanie: stałe
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • zerwanie lokaty: utrata odsetek
 • gwarancja: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • maksymalnie 1 lokata na klienta
 • [wniosek lokata happy pro]

>>> Lokata Happy + bon 200 zł do fly.pl <<<